Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 23 oktober 2008

De werkelijkheid over de overschotten van gemeenten: miljarden euro's

Vanwege de kredietcrisis is er belangstelling voor de gelden van gemeenten en provincies: hoeveel geld hebben ze de afgelopen jaren overgehouden en hoe is dat belegd. Onlangs waren de grote overschotten bij provincies in het nieuws (waarbij verschillende media helaas verkeerde cijfers hanteerden). Hoe zit het met eventuele overschotten van gemeenten? En als er gemeenten zijn met grote overschotten, lijkt de vraag relevant naar de noodzaak en omvang van bijvoorbeeld de Onroerendezaakbelasting.
Volgens uitgebreid onderzoek van registeraccountant drs. Leo Verhoef, specialist terzake van financiële verslaggeving in jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies, hebben veel gemeenten in de afgelopen jaren veel geld overgehouden (waarbij Amsterdam de kroon spant met een overschot vanaf 1998 van 2,8 miljard euro), vaak zoveel dat ze bijvoorbeeld de Onroerendezaakbelasting volledig hadden kunnen overslaan (zoals bijvoorbeeld Amsterdam) zonder in een verliessituatie te komen. Het onderzoek van registeraccountant drs. Leo Verhoef wees ook uit dat veel gemeenten deze situatie in hun financiële berichtgeving (i.c. jaarrekeningen) maskeerden door saldi van opbrengsten en kosten te publiceren die niet volledig zijn en waaraan verschillende opbrengsten en kosten ontbreken. Vaak gaat het dan om grote bedragen. Het onderzoek van Leo Verhoef bracht ook aan het licht dat veel gemeenteraadsleden, maar bijvoorbeeld ook Tweede Kamer-leden, hiervan weten maar het angstvallig verzwijgen.

Het onderzoek van Leo Verhoef laat zien wat de grote gemeenten betreft:

De grote gemeenten
Amsterdam

Amsterdam hield in de periode 1998-2007 € 2.826 miljoen over.

Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekeningen voorkomen of er € 164 miljoen was overgehouden.
(De opbrengst van de OZB in Amsterdam bedroeg in die periode € 1.394 miljoen. De OZB is in die periode totaal onnodig opgelegd.)

Rotterdam
Rotterdam hield in de periode 1998-2007 € 1.475 miljoen over.

Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekeningen voorkomen of er € 516 miljoen was overgehouden.
(De opbrengst van de OZB in Rotterdam bedroeg in die periode € 1.770 miljoen. De OZB is in die periode grotendeels onnodig opgelegd.)

Den Haag
Den Haag hield in de periode 1997-2007 € 1.850 miljoen over.

Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekeningen voorkomen of er € 1.220 miljoen was overgehouden.

(De opbrengst van de OZB in Den Haag bedroeg in die periode € 1.103 miljoen. De OZB is in die periode - ook al volgens de officiële cijfers! - totaal onnodig opgelegd.)

Overige gemeenten
Het onderzoek van Leo Verhoef heeft inmiddels een lijst van ruim 130 gemeenten opgeleverd die in een of meer van de recente afgelopen jaren zoveel hebben overgehouden dat ze bijvoorbeeld de OZB (nagenoeg) geheel hadden kunnen overslaan. Opvallend is ook hier dat vrijwel alle gemeenten hiervan dit feit maskeerden met onvolledige dus onjuiste cijfers over de werkelijke overschotten.

Meer informatie
Alles over het onderzoek van Leo Verhoef en de schrikbarende uitkomsten daarvan (met 'naam en rugnummer') is te vinden op www.leoverhoef.nl  Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag

De lijst met gemeenten die zoveel overhielden dat ze (nagenoeg) geheel de OZB hadden kunnen overslaan is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl Veel gemeenten leggen onnodig Onroerendezaakbelasting op (http://www.leoverhoef.nl/ozb.html)

Nadere toelichtingen bij:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 03435-572055/06-20815670