Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 18 oktober 2008

Provincie Noord-Holland leende 50 miljoen euro om te beleggen

Staatssecretaris Bijleveld van het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat onderzoeken welke gemeenten en provincies geld hebben geleend om daarmee te beleggen. Zij kan haar onderzoek beginnen bij de provincie Noord-Holland. Provincie Noord-Holland heeft eind 2007 zonder enige noodzaak en zeer ongebruikelijk 50 miljoen euro geleend bij de Nederlandse Waterschapsbank. De provincie beschikte op dat moment al over circa 750 miljoen euro aan uitstaande leningen, depositorekeningen en andere banktegoeden. Die stegen daardoor naar circa 800 miljoen euro. Inmiddels is gebleken dat van deze enorme beleggingen circa 100 miljoen euro door de provincie was ondergebracht bij de in nood geraakte banken Landsbanki (78 miljoen euro) en Lehman Brothers (20 miljoen euro). Het heeft er alle schijn van dat de extra van de Nederlandse Waterschapsbank aangetrokken gelden alleen bestemd waren om tegen een hogere rentevergoeding te beleggen.
Opvallend is dat alle Provinciale Staten-leden hiervan al vanaf ten minste juni 2008 op de hoogte zijn. Het was te lezen in de jaarrekening 2007 van de provincie, die in juni 2008 door Provinciale Staten is behandeld en goedgekeurd.

Provincie Noord-Holland behaalde in de afgelopen jaren (2000-2007) een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 429 miljoen euro. Daarvan is dus circa 100 miljoen euro ondergebracht bij de genoemde noodlijdende banken. Onduidelijk is bij welke andere banken de overige 700 miljoen euro van de in totaal circa 800 miljoen euro belegde middelen is ondergebracht.

Het eerdere persbericht dd. 16 oktober 2008 "De verzwegen overschotten van provincies en de beleggingen op IJsland" vindt u op www.leoverhoef.nl onder "Persberichten".

Heel veel meer informatie eveneens op www.leoverhoef.nl

Informatie bij:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 03435-572055/06-20815670