Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 16 oktober 2008

De verzwegen overschotten van provincies en de beleggingen op IJsland

Als neveneffect van de financiŽle crisis komt opeens boven water dat er provincies zijn die zomaar 5, 30 of zelfs 100 miljoen ter beschikking hebben om bij een bank op IJsland te stallen.
Opvallend is dat er in de media niet of nauwelijks aandacht is voor vragen als: Hoe kan het dat die provincies dat geld overhebben?
en: Hoeveel hebben Zeeland, Groningen en Noord-Holland nog meer over?
en: Zijn er meer provincies die geld overhebben?
en: Hoe zit het met gemeenten?

Opvallend is het dat als die eerste vraag dan toch gesteld wordt aan deze of gene gemeente- of provinciebestuurder, de betreffende journalisten zich heel gemakkelijk met grote onzin laten wegzetten. Aan die andere vragen komen ze helemaal niet toe.

Hieronder vindt u de antwoorden op de vragen. Bekijkt u deze eens zorgvuldig! Kijkt u daar bijvoorbeeld eens naar de omvang van de verzwegen (honderden) miljoenen euro's en de onnodig geheven belastingen.

Verzwegen jaarlijkse overschotten
De jaarrekeningen van de provincies laten na bestudering zien wat de provincies elk jaar hebben overgehouden of tekort gekomen zijn.

Drente :
Drenthe hield in de jaren 2000-2007  € 124 miljoen over

Flevoland:
Flevoland hield in de jaren 2004-2007  € 30 miljoen over

Friesland:
Friesland hield in de jaren 2000-2007  € 65 miljoen over

Gelderland:
Gelderland hield in de jaren 2000-2007  € 600 miljoen over

Groningen:
Groningen hield in de jaren 2000-2007  € 246 miljoen over

Limburg:
Limburg hield in de jaren 2000-2007  € 295 miljoen over

Noord-Brabant:
Noord-Brabant hield in de jaren 2000-2007  € 755 miljoen over

Noord-Holland:
Noord-Holland hield in de jaren 2000-2007  € 429 miljoen over

Overijssel:
Overijssel hield in de jaren 2000-2007  € 474 miljoen over

Utrecht:
Utrecht hield in de jaren 1997-2007  € 580 miljoen over

Zeeland:
Zeeland hield in de jaren 2002-2007  € 121 miljoen over

Zuid-Holland:
Zuid-Holland hield in de jaren 1997-2007  € 222 miljoen over

Opvallend is het dat alle provinciebesturen in hun jaarrekeningen en toelichtingen bij de cijfers en in hun persberichten over de financiŽle uitkomsten zelf heel andere bedragen noemen.

Drenthe :
Het provinciebestuur van Drenthe zelf meldde in de jaarrekeningen over de jaren 2000-2007 "slechts" € 82 miljoen te hebben overgehouden (terwijl het dus in werkelijkheid € 124 miljoen was). Boekhoudfraude dus van € 42 miljoen.

Flevoland:
Het provinciebestuur van Flevoland zelf meldde in de jaarrekeningen over de jaren 2004-2007 "slechts" € 9 miljoen te hebben overgehouden (terwijl het dus in werkelijkheid € 30 miljoen was). Boekhoudfraude dus van € 21 miljoen.

Friesland:
Het provinciebestuur van Friesland zelf meldde in de jaarrekeningen over de jaren 2000-2007 "slechts" € 64 miljoen te hebben overgehouden (terwijl het dus in werkelijkheid € 65 miljoen was). Boekhoudfraude dus van € 1 miljoen.

Gelderland:
Het provinciebestuur van Gelderland zelf meldde in de jaarrekeningen over de jaren 2000-2007 "slechts" € 138 miljoen te hebben overgehouden (terwijl het dus in werkelijkheid € 600 miljoen was). Boekhoudfraude dus van € 462 miljoen.

Groningen:
Het provinciebestuur van Groningen zelf meldde in de jaarrekeningen over de jaren 2000-2007 "slechts" € 70 miljoen te hebben overgehouden (terwijl het dus in werkelijkheid € 246 miljoen was). Boekhoudfraude dus van € 176 miljoen.

Limburg:
Het provinciebestuur van Limburg zelf meldde in de jaarrekeningen over de jaren 2000-2007 "slechts" € 95 miljoen te hebben overgehouden (terwijl het dus in werkelijkheid € 295 was). Boekhoudfraude dus van € 200 miljoen.

Noord-Brabant:
Het provinciebestuur van Noord-Brabant zelf meldde in de jaarrekeningen over de jaren 2000-2007 "slechts" € 287 miljoen te hebben overgehouden (terwijl het dus in werkelijkheid € 755 miljoen was). Boekhoudfraude dus van € 468 miljoen.

Noord-Holland:
Het provinciebestuur van Noord-Holland zelf meldde in de jaarrekeningen over de jaren 2000-2007 "slechts" € 96 miljoen te hebben overgehouden (terwijl het dus in werkelijkheid € 429 miljoen was). Boekhoudfraude dus van € 333 miljoen.

Overijssel:
Het provinciebestuur van Overijssel zelf meldde in de jaarrekeningen over de jaren 2000-2007 "slechts" € 138 miljoen te hebben overgehouden (terwijl het dus in werkelijkheid € 474 miljoen was). Boekhoudfraude dus van € 336 miljoen.

Utrecht:
Het provinciebestuur van Utrecht zelf meldde in de jaarrekeningen over de jaren 1997-2007 "slechts" € 628 miljoen te hebben overgehouden (terwijl het dus in werkelijkheid € 580 miljoen was). Boekhoudfraude dus van € 48 miljoen.

Zeeland:
Het provinciebestuur van Zeeland zelf meldde in de jaarrekeningen over de jaren 2002-2007 "slechts" € 34 miljoen te hebben overgehouden (terwijl het dus in werkelijkheid € 121 miljoen was). Boekhoudfraude dus van € 87 miljoen.

Zuid-Holland:
Het provinciebestuur van Zuid-Holland zelf meldde in de jaarrekeningen over de jaren 1997-2007 "slechts" € 133 miljoen te hebben overgehouden (terwijl het dus in werkelijkheid € 222 miljoen was). Boekhoudfraude dus van € 89 miljoen.

Overtollige geldmiddelen
Opvallend is het dat alle provincies ook al volgens hun eigen officiŽle uitingen heel veel (belasting)geld hebben overgehouden. Opvallend is het dat nagenoeg alle provincies in werkelijkheid (heel veel) meer hebben overgehouden.
Al die overschotten zijn op de bankrekeningen van de betreffende provincies achtergebleven (waar anders?). Dat heeft in veel gevallen geleid tot grote saldi aan (op depositorekeningen, in kasgeldleningen of anderszins) belegde middelen. Een groot deel daarvan kan (na aftrek van bijvoorbeeld eventuele langlopende schulden) als totaal overtollige liquide middelen worden aangemerkt en zou dus onmiddellijk zonder enig probleem aan de belastingbetalers kunnen worden terugbetaald.

Drenthe:
Volgens de balans per 31.12.2007 heeft Drenthe € 170 miljoen aan beleggingen, waarvan € 150 miljoen als totaal overtollig kan worden aangemerkt.

Flevoland:
Volgens de balans per 31.12.2007 heeft Flevoland € 80 miljoen aan beleggingen, waarvan € 65 miljoen als totaal overtollig kan worden aangemerkt.

Friesland:
Volgens de balans per 31.12.2007 heeft Friesland € 45 miljoen aan beleggingen, waarvan € 0 miljoen als totaal overtollig kan worden aangemerkt.

Gelderland:
Volgens de balans per 31.12.2007 heeft Gelderland € 600 miljoen aan beleggingen, waarvan € 400 miljoen als totaal overtollig kan worden aangemerkt.

Groningen:
Volgens de balans per 31.12.2007 heeft Groningen € 480 miljoen aan beleggingen, waarvan € 400 miljoen als totaal overtollig kan worden aangemerkt.

Limburg:
Volgens de balans per 31.12.2007 heeft Limburg € 435 miljoen aan beleggingen, waarvan € 200 miljoen als totaal overtollig kan worden aangemerkt.

Noord-Brabant:
Volgens de balans per 31.12.2007 heeft Noord-Brabant € 540 miljoen aan beleggingen, waarvan € 200 miljoen als totaal overtollig kan worden aangemerkt.

Noord-Holland:
Volgens de balans per 31.12.2007 heeft Noord-Holland € 790 miljoen aan beleggingen, waarvan € 400 miljoen als totaal overtollig kan worden aangemerkt.

Overijssel:
Volgens de balans per 31.12.2007 heeft Overijssel € 565 miljoen aan beleggingen, waarvan € 330 miljoen als totaal overtollig kan worden aangemerkt.

Utrecht:
Volgens de balans per 31.12.2007 heeft Utrecht € 770 miljoen aan beleggingen, waarvan € 600 miljoen als totaal overtollig kan worden aangemerkt.

Zeeland:
Volgens de balans per 31.12.2007 heeft Zeeland € 210 miljoen aan beleggingen, waarvan € 140 miljoen als totaal overtollig kan worden aangemerkt.

Zuid-Holland:
Volgens de balans per 31.12.2007 heeft Zuid-Holland € 300 miljoen aan beleggingen, waarvan € 0 miljoen als totaal overtollig kan worden aangemerkt.

Gemeenten
Amsterdam hield in de jaren 1998-2007  € 2.826 miljoen over. Het gemeentebestuur meldde daarvan "slechts" € 164 miljoen; boekhoudfraude derhalve van € 2.662 miljoen. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting bedroeg in die periode € 1.394 miljoen.
Rotterdam hield in de jaren 1998-2007  € 1.475 miljoen over. Het gemeentebestuur meldde daarvan "slechts" € 516 miljoen; boekhoudfraude derhalve van € 959 miljoen. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting bedroeg in die periode € 1.770 miljoen.
Den Haag hield in de jaren 1997-2007 € 1.850 miljoen over. Het gemeentebestuur meldde daarvan "slechts" € 1.220 miljoen; boekhoudfraude derhalve van € 630 miljoen. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting bedroeg in die periode € 1.103 miljoen.

Heel veel meer over de door provincies en gemeenten verzwegen miljarden euro's waaronder de bevestigingen van bovenstaande bevindingen op
 www.leoverhoef.nl  Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag

Nadere informatie bij:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 03435-572055/06-20815670