Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 12 september 2008

Gemeente Hardenberg legde 3 jaar achtereen onnodig Onroerendezaakbelasting op


Jaarrekeningen gemeente Hardenberg misleidend

In de jaarrekeningen 2005, 2006 en 2007 van gemeente Hardenberg presenteerde het gemeentebestuur achtereenvolgens een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 3,3 miljoen euro, 1,4 miljoen euro en 1,2 miljoen euro. Over deze gehele periode dus 5,9 miljoen euro. In werkelijkheid hield de gemeente 37 miljoen euro over. Met boekhoudfraude werd op deze manier gemaskeerd dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in deze periode van 23,3 miljoen euro totaal overbodig was.
Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Hardenberg is te vinden op:
www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen dossier:
"Dossier: Hardenberg"

Gemeente Hardenberg is niet de enige gemeente die met boekhoudfraude grote bedragen en daarmee de noodzaak voor bijvoorbeeld Onroerendezaakbelasting verzwijgt. Bijvoorbeeld gemeenten als Amsterdam en Den Haag leggen al vanaf 1998 geheel onnodig Onroerendezaakbelasting op.

Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Rekenkamer Amsterdam en Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl

Meer informatie bij:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670