Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 20 augustus 2008

Gemeente Zutphen legde in 2006 en 2007 teveel Onroerendezaakbelasting op

Jaarrekeningen 2006 en 2007 van gemeente Zutphen misleidend

In de door gemeente Zutphen uitgebrachte jaarrekeningen over 2006 en 2007 presenteerde het gemeentebestuur een saldo van opbrengsten en kosten dat significant afweek van wat de gemeente in werkelijkheid overhield. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er in 2006 2,4 miljoen euro was overgehouden; in werkelijkheid hield de gemeente 6,6 miljoen euro over. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er in 2007 1,8 miljoen euro was overgehouden; in werkelijkheid hield de gemeente 3,4 miljoen euro over. In 2006 en 2007 samen hield de gemeente derhalve 10,0 miljoen euro over. In 2006 was de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting 5,0 miljoen euro; in 2007 was de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting 5,3 miljoen euro. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was dus over beide jaren tezamen 10,3 miljoen euro. Die was dus nagenoeg geheel overbodig.

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef. Leo Verhoef is deskundige op het terrein van gemeentefinanciŽn en doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Zutphen is te vinden op:
www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen dossier:
"Dossier: Zutphen"

Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Rekenkamer Amsterdam en Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl

Meer informatie bij:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670