Dossier: Persberichten

Persbericht dd. 14 juli 2008

Gemeenten houden miljarden euro's over

CBS bevestigt conclusies van registeraccountant drs. Leo Verhoef over verborgen miljardenoverschotten bij gemeenten

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bevestigde vandaag (14 juli 2008) dat gemeenten in de afgelopen jaren miljarden euro's hebben overgehouden. Deze haast ongelofelijke constatering is een bevestiging van de in de afgelopen jaren telkenmale herhaalde conclusies van registeraccountant drs. Leo Verhoef op grond van zijn jarenlange onderzoek naar de jaarrekeningen van gemeenten. Het CBS bevestigt hiermee ook dat, ondanks dat veel gemeenten, waaronder alle grote gemeenten, officieel in hun jaarrekeningen kleine overschotten (of tekorten) presenteerden, zij in werkelijkheid miljarden euro's hebben overgehouden.

Voorbeelden:
Amsterdam presenteerde in haar jaarrekeningen over de periode 1998-2007 een overschot van 164 miljoen euro. In werkelijkheid hield Amsterdam in die jaren 2.826 miljoen (ruim 2,8 miljard) euro over.
Rotterdam presenteerde in haar jaarrekeningen over de periode 1998-2007 een overschot van 516 miljoen euro. In werkelijkheid hield Rotterdam in die jaren 1.475 miljoen (bijna 1,5 miljard) euro over.
Den Haag presenteerde in haar jaarrekeningen over de periode 1997-2007 een overschot van 1.220 miljoen (ruim 1,2 miljard) euro. In werkelijkheid hield Den Haag in die jaren 1.850 miljoen (bijna 1,9 miljard) euro over.

Het CBS bevestigt met zijn conclusies ook de conclusies van Leo Verhoef dat deze gemeenten onnodig Onroerendezaakbelasting hebben opgelegd en geïncasseerd.

Voorbeelden:
Amsterdam incasseerde in de periode 1998-2007 1.394 miljoen euro aan Onroerendezaakbelasting. Die was dus geheel en al overbodig.
Rotterdam incasseerde in de periode 1998-2007 1.770 miljoen euro aan Onroerendezaakbelasting. Die was dus grotendeels overbodig.
Den Haag incasseerde in de periode 1997-2007 1.103 miljoen euro aan Onroerendezaakbelasting. Die was dus geheel en al overbodig.

Het CBS bevestigt dus ook dat vrijwel alle persmedia jarenlang ten onrechte de bevindingen en de waarschuwingen van de registeraccountant genegeerd hebben en als fantasie hebben afgedaan.

Alle informatie over het onderzoek van Leo Verhoef bij circa 300 gemeenten, de uitkomsten daarvan en de rapporteringen daarover is te vinden op:  www.leoverhoef.nl

Alle informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij gemeenten en provincies en de bevestigingen van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het NIVRA (organisatie van registeraccountants), de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en Rekenkamer Rotterdam en anderen en de wijze waarop dat (uiterst bedekt) gebeurde, is te vinden op:  www.leoverhoef.nl

Meer informatie bij:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670