Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 8 juli 2008

Veel provincies leggen onnodig opcenten Motorrijtuigenbelasting op


Provincies heffen zogenoemde opcenten Motorrijtuigenbelasting, een toeslag bovenop de door het Rijk opgelegde Motorrijtuigenbelasting. Van wat autobezitters aan Motorrijtuigenbelasting betalen, is circa 40% bestemd voor de eigen provincie. Provincies zeggen deze belasting nodig te hebben voor de financiering van hun uitgaven. Onderzoek wijst uit dat dit in veel gevallen niet waar is. Verschillende provincies heffen meer, soms veel meer opcenten Motorrijtuigenbelasting dan nodig is. Bij sommige provincies is de heffing zelfs geheel niet nodig. Het gaat landelijk om honderden miljoenen euro's. Bij sommige provincies bestaat deze situatie al een paar jaar. Hierdoor zijn deze provincies in belangrijke mate beleggingsinstellingen geworden met honderden miljoenen ongebruikte euro's op depositorekeningen en in andere beleggingen. Het betreft met name de oostelijke provincies.


Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef. Leo Verhoef is deskundige op het gebied van financiŽn van provincies en gemeenten. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van provincies en gemeenten.


Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten per provincie en de rapporteringen hierover aan de respectieve Provinciale Staten is te vinden op:

www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen dossier:

"Dossier: Veel provincies leggen onnodig Motorrijtuigenbelasting op"
en de op de website opgenomen afzonderlijke dossiers per provincie.


Meer informatie bij:

drs. L.W. Verhoef

registeraccountant

Kersengaard 13

3962JR Wijk bij Duurstede

tel. 0343-572055/06-20815670