Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 3 juli 2008

Provincie Noord-Brabant legde in 2007 onnodig opcenten Motorrijtuigenbelasting op


Boekhoudfraude bij provincie Noord-Brabant opgelopen naar circa 470 miljoen euro


In de jaarrekening 2007 van provincie Noord-Brabant presenteert het provinciebestuur een saldo van opbrengsten en kosten van 149 miljoen euro. In werkelijkheid hield de provincie 407 miljoen euro over. In 2007 was de opbrengst van de opcenten Motorrijtuigenbelasting 199 miljoen euro. Die was dus geheel overbodig. De overgehouden 407 miljoen euro zijn terug te vinden op depositorekeningen.

Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Volgens de jaarrekeningen was er in de jaren 2000-2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 287 miljoen euro. In werkelijkheid hield de provincie in die periode 755 miljoen euro over. Een verschil van circa 470 miljoen euro.
Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef. Leo Verhoef is deskundige op het gebied van gemeente- en provinciefinanciŽn. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de betrouwbaarheid van de financiŽle verslaggeving door gemeenten en provincies. Zijn conclusies zijn verbijsterend: Noord-Brabant is niet de enige provincie waar in de afgelopen jaren de opcenten Motorrijtuigenbelasting geheel of grotendeels overgeslagen hadden kunnen worden, maar waar dat met boekhoudfraude gemaskeerd werd. Hetzelfde geldt voor de door gemeenten opgelegde Onroerendezaakbelasting.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan Provinciale Staten van Noord-Brabant is te vinden op:
www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen dossier: "Dossier: Noord-Brabant"

Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en Rekenkamer Rotterdam en anderen zijn eveneens te vinden op
www.leoverhoef.nl

Meer informatie bij:

drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670