Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 2 juni 2008

Provincie Overijssel legde ook in 2007 onnodig opcenten Motorrijtuigenbelasting op


Boekhoudfraude bij provincie Overijssel opgelopen naar ruim 330 miljoen euro


In de door het bestuur van provincie Overijssel uitgebrachte jaarrekening 2007 wordt een saldo van opbrengsten en kosten gepresenteerd van 68 miljoen euro. In werkelijkheid hield de provincie 204 miljoen euro over. In 2007 was de opbrengst van de opcenten Motorrijtuigenbelasting 84 miljoen euro. Die was dus geheel overbodig. Hetzelfde deed zich ook in 2005 en 2006 voor.

De overgehouden 204 miljoen euro zijn terug te vinden op depositorekeningen en in andere beleggingen van inmiddels ruim 500 miljoen euro.

Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Volgens de jaarrekeningen was er in de jaren 2000-2007 een voordelig saldo van 138 miljoen euro. In werkelijkheid hield de provincie in die periode 474 miljoen euro over. Een verschil van 336 miljoen euro.

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef. Leo Verhoef is deskundige op het gebied van gemeente- en provinciefinanciŽn. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de betrouwbaarheid van de financiŽle verslaggeving door gemeenten en provincies. Zijn conclusies zijn verbijsterend: Overijssel is niet de enige provincie waar in de afgelopen jaren de opcenten Motorrijtuigenbelasting geheel of grotendeels overgeslagen hadden kunnen worden, maar waar dat met boekhoudfraude gemaskeerd werd. Hetzelfde geldt voor de door gemeenten opgelegde Onroerendezaakbelasting.


Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan Provinciale Staten van Overijssel is te vinden op:
www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen dossier:
"Dossier: Overijssel"

Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en Rekenkamer Rotterdam en anderen zijn eveneens te vinden op
www.leoverhoef.nl

Meer informatie bij:

drs. L.W. Verhoef

registeraccountant

Kersengaard 13

3962JR Wijk bij Duurstede

tel. 0343-572055/06-20815670