Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 19 mei 2008

Boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam inmiddels circa 2,7 miljard euro

Gemeente Amsterdam legt al vanaf 1998 onnodig Onroerendezaakbelasting op

In de door gemeente Amsterdam onlangs uitgebrachte jaarrekening 2007 presenteert het gemeentebestuur een saldo van opbrengsten en kosten van 52 miljoen euro. In werkelijkheid hield de gemeente in dat jaar 113 miljoen euro over. Ook de weergave van de financiŽle positie is misleidend.
In 2007 was de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting 131 miljoen euro. Die was dus grotendeels overbodig.
Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Volgens de jaarrekeningen over de periode 1998-2007 hield Amsterdam in die jaren 164 miljoen euro over. In werkelijkheid hield de gemeente in die periode 2.826 miljoen euro over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in die periode 1.394 miljoen euro. Die was dus geheel overbodig. Met boekhoudfraude werd dat onzichtbaar gemaakt. De slachtoffers zijn de inwoners van Amsterdam.
Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef. Leo Verhoef is deskundige op het gebied van gemeentefinanciŽn. De bevindingen van Leo Verhoef zijn al in juni 2006 door de Rekenkamer Amsterdam bevestigd. Desondanks gaat de boekhoudfraude door en is inmiddels vanaf 1998 opgelopen naar 2.662 miljoen euro.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Amsterdam is te vinden op:
www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen dossier:
"Dossier: Amsterdam"

Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en Rekenkamer Rotterdam en anderen zijn eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl

Meer informatie bij:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670