Dossier: Persberichten
Dossier: Tilburg
Persbericht dd. 16 mei 2008

Gemeente Tilburg legde ook in 2007 onnodig Onroerendezaakbelasting op

Boekhoudfraude bij gemeente Tilburg inmiddels 278 miljoen euro

In de door gemeente Tilburg onlangs uitgebrachte jaarrekening 2007 presenteert het gemeentebestuur een saldo van opbrengsten en kosten van 13 miljoen euro. In werkelijkheid hield de gemeente in dat jaar 48 miljoen euro over. Ook de weergave van de financiële positie is misleidend. In 2007 was de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting en andere plaatselijke belastingen 31 miljoen euro. Die waren dus geheel en al overbodig.
Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef. Zijn onderzoek wees ook uit dat ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren misleidend waren. Volgens de jaarrekeningen was er in de jaren 2000-2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 63 miljoen euro. In werkelijkheid hield de gemeente in die periode 341 miljoen euro over. De boekhoudfraude is dus vanaf 2000 opgelopen naar 278 miljoen euro.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Tilburg is te vinden op:
www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen dossier:
"Dossier: Tilburg"

Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en Rekenkamer Rotterdam en anderen zijn eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl

Meer informatie bij:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670