Dossier: Persberichten
Dossier: gemeente Utrecht
Persbericht dd. 14 mei 2008

Gemeente Utrecht legde ook in 2007 onnodig Onroerendezaakbelasting op

Boekhoudfraude bij gemeente Utrecht inmiddels 330 miljoen euro

In de door gemeente Utrecht onlangs uitgebrachte jaarrekening 2007 presenteert het gemeentebestuur een saldo van opbrengsten en kosten van 91 miljoen euro. In werkelijkheid hield de gemeente in dat jaar 124 miljoen euro over. Ook de weergave van de financiële positie is misleidend. In 2007 was de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting 61 miljoen euro. Die was dus geheel en al overbodig.
Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef. Zijn onderzoek wees ook uit dat ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren misleidend waren. Volgens de jaarrekeningen was er in de jaren 1999-2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 405 miljoen euro. In werkelijkheid hield de gemeente in die periode 739 miljoen euro over. De boekhoudfraude is dus vanaf 1999 opgelopen naar 334 miljoen euro.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Utrecht is te vinden op:
www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen dossier:
"Dossier: gemeente Utrecht"

Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en Rekenkamer Rotterdam en anderen zijn eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl

Meer informatie bij:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670