Dossier: Persberichten
Dossier: Provincie Groningen
Persbericht dd. 13 mei 2008

Provincie Groningen legde ook in 2007 onnodig opcenten Motorrijtuigenbelasting op

Boekhoudfraude bij provincie Groningen opgelopen naar ruim 170 miljoen euro

In de door het bestuur van provincie Groningen uitgebrachte jaarrekening 2007 wordt een saldo van opbrengsten en kosten gepresenteerd van 16 miljoen euro. In werkelijkheid hield de provincie 88 miljoen euro over. In 2007 was de opbrengst van de opcenten Motorrijtuigenbelasting 42 miljoen euro. Die was dus geheel overbodig. Hetzelfde deed zich ook in de jaarrekening 2006 voor.
De overgehouden 88 miljoen euro zijn terug te vinden op depositorekeningen en in andere beleggingen van inmiddels ruim 400 miljoen euro.
Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Volgens de jaarrekeningen was er in de jaren 2000-2007 een voordelig saldo van 70 miljoen euro. In werkelijkheid hield de provincie in die periode 246 miljoen euro over.
Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef. Leo Verhoef is deskundige op het gebied van gemeente- en provinciefinanciŽn. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de betrouwbaarheid van de financiŽle verslaggeving door gemeenten en provincies. Zijn conclusies zijn verbijsterend: Groningen is niet de enige provincie waar in de afgelopen jaren de opcenten Motorrijtuigenbelasting geheel of grotendeels overgeslagen hadden kunnen worden, maar waar dat met boekhoudfraude gemaskeerd werd. Hetzelfde geldt voor de door gemeenten opgelegde Onroerendezaakbelasting.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan Provinciale Staten van Groningen is te vinden op:
www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen dossier:
"Dossier: provincie Groningen"

Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en Rekenkamer Rotterdam en anderen zijn eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl

Meer informatie bij:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670