Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 9 mei 2008

Gemeente Amstelveen maskeert in jaarrekening 2007 dat gemeente onnodig OZB heeft opgelegd

In de door gemeente Amstelveen onlangs uitgebrachte jaarrekening 2007 presenteert het gemeentebestuur een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van 33 miljoen euro. In werkelijkheid hield de gemeente 17 miljoen euro over. Ook de weergave van de financiŽle positie is misleidend. In 2007 was de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting 14 miljoen euro. In de jaarrekening wordt dus gemaskeerd dat de OZB geheel onnodig was. Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. In de jaarrekeningen over de periode 2001-2007 werd een nadelig saldo van opbrengsten en kosten gepresenteerd van 47 miljoen euro. In werkelijkheid hield de gemeente in die periode 43 miljoen euro over.
Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.


Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Amstelveen is te vinden op:
www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen dossier: "Dossier: Amstelveen"


Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestigingen van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op
www.leoverhoef.nl

Meer informatie bij:

drs. L.W. Verhoef

registeraccountant

Kersengaard 13

3962JR
Wijk bij Duurstede

tel. 0343-572055/06-20815670