Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 23 april 2008

Gemeente Den Haag maskeert in jaarrekening 2007 dat gemeente onnodig OZB heeft opgelegd


In de door gemeenteDen Haag onlangs uitgebrachte jaarrekening 2007 presenteert het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 76 miljoen euro. In werkelijkheid hield de gemeente 246 miljoen euro over. Ook de weergave van de financiŽle positie is misleidend. In 2007 was de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting 79 miljoen euro. In de jaarrekening wordt dus gemaskeerd dat de OZB geheel onnodig was. Hetzelfde gebeurde ook in de afgelopen recente jaren. Gemeente Den Haag legt al sinds 1997 onnodig Onroerendezaakbelasting op.
Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Den Haag is te vinden op:
www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen dossier:
"Dossier: Den Haag"

Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestigingen van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl

Meer informatie bij:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670