Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 22 april 2008

Veel provincies heffen onnodig opcenten Motorrijtuigenbelasting


Er was in de media weer eens enige ophef over de stijging van de Motorrijtuigenbelasting door de steeds maar hogere provinciale opcenten.
Vaak met verhogingen die uitgaan boven het inflatiepercentage.

Het lijkt allemaal automatisch te gaan.

Iedereen moppert maar betaalt gewoon.

De media gaan weer over naar de hype van de volgende dag.


Maar kloppen al die verhalen van die provincies wel dat ze het geld zo hard nodig hebben?

Wie controleert of die verhalen waar zijn?

U zult dat zeker ook niet doen.


Wie bekijkt nou eens de jaarrekeningen van die provincies waaruit de noodzaak van die verhogingen van de provinciale opcenten, ja van de opcenten zelf, zou moeten blijken?

Wie valt op dat in die jaarrekeningen met boekhoudfraude geweldig met de cijfers geknoeid wordt, waardoor gemaskeerd wordt dat veel provinciale opcenten Motorrijtuigenbelasting totaal onnodig zijn?


Wat te denken van provincie Drenthe?

Drenthe meldt in haar jaarrekening 2006 dat de provincie in dat jaar 17 miljoen euro heeft overgehouden. De opcenten Motorrijtuigenbelasting bedroegen in dat jaar 38 miljoen euro. In werkelijkheid hield de provincie 52 miljoen euro over.
Conclusie: Drenthe had die opcenten helemaal niet nodig. De complete opbrengst van de opcenten van dat jaar ligt dus nog geheel ongebruikt op de plank.

Wat te denken van provincie Gelderland?

Gelderland meldt in haar jaarrekening 2006 dat de provincie in dat jaar 52 miljoen euro heeft overgehouden. De opcenten Motorrijtuigenbelasting bedroegen in dat jaar 155 miljoen euro. In werkelijkheid hield de provincie 163 miljoen euro over.
Conclusie: Gelderland had die opcenten helemaal niet nodig. De complete opbrengst van de opcenten van dat jaar ligt dus nog geheel ongebruikt op de plank.

Wat te denken van provincie Overijssel?

Overijssel meldt in haar jaarrekening 2006 dat de provincie in dat jaar 13 miljoen euro heeft overgehouden. De opcenten Motorrijtuigenbelasting bedroegen in dat jaar 76 miljoen euro. In werkelijkheid hield de provincie 88 miljoen euro over.
Conclusie: Overijssel had die opcenten helemaal niet nodig. De complete opbrengst van de opcenten van dat jaar ligt dus nog geheel ongebruikt op de plank.

Het jarenlange en uitgebreide onderzoek is gedaan door registeraccountant drs. Leo Verhoef, deskundige op het gebied van gemeente- en provinciefinanciŽn.


Opvallend is het dat deze misstand nauwelijks tot de media doordringt, hoewel de media toch regelmatig van het onderzoek naar deze misstand en van de vorderingen op de hoogte zijn gehouden.

Verschillende Tweede Kamer-leden weten ervan, maar durven het niet aan hun lokale partijgenoten te betichten van boekhoudfraude en oplichting.


De slachtoffers zijn de gewone belastingbetalers.


U vindt alle informatie over deze misstand op www.leoverhoef.nl
Boekhoudfraude bij gemeenten en provincie schering en inslag
U vindt daar ook de (veelal schoorvoetende en verhullende) bevestigingen van de onderzoeksbevindingen.


De lijst met de onderzoeksbevindingen van alle provincies vindt u op www.leoverhoef.nl onder www.leoverhoef.nl/mrb.html


Meer informatie bij:

drs. L.W. Verhoef

registeraccountant

Kersengaard 13

3962JR Wijk bij Duurstede

tel. 03435-572055/06-20815670