Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 16 april 2008

Gemeente 's-Hertogenbosch maskeerde in jaarrekening 2007 dat gemeente onnodig OZB heeft opgelegd


In de door gemeente 's-Hertogenbosch onlangs uitgebrachte jaarrekening 2007 presenteert het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 19,3 miljoen euro. In werkelijkheid hield de gemeente 59,2 miljoen euro over. Ook de weergave van de financiŽle positie is misleidend. In 2007 was de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting 27,7 miljoen euro. In de jaarrekening werd dus gemaskeerd dat de OZB geheel onnodig was.

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.


Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch is te vinden op:
www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen dossier:
"Dossier: 's-Hertogenbosch"

Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestigingen van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op
www.leoverhoef.nl

Meer informatie bij:

drs. L.W. Verhoef

registeraccountant

Kersengaard 13

3962JR Wijk bij Duurstede

tel. 0343-572055/06-20815670