Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 11 april 2008

Veel gemeenten heffen onnodig Onroerendezaakbelasting

Rond deze tijd vallen weer bij heel veel mensen de aanslagen Onroerendezaakbelasting op de deurmat.

Vrijwel altijd weer hoger dan vorig jaar. Vaak met verhogingen die uitgaan boven het inflatiepercentage.

Het lijkt allemaal automatisch te gaan.

Iedereen moppert maar betaalt gewoon.


Maar kloppen al die verhalen van die gemeenten wel dat ze het geld zo hard nodig hebben?

Wie controleert of die verhalen waar zijn?

U zult dat zeker ook niet doen.


Wie bekijkt nou eens de jaarrekeningen van die gemeenten waaruit de noodzaak van die verhogingen van de Onroerendezaakbelasting, ja van de Onroerendezaakbelasting zelf, zou moeten blijken?


Wat te denken van de jaarrekeningen van gemeente Den Haag?

Uit de jaarrekeningen van Den Haag blijkt dat Den Haag in de jaren 1997-2006 1.144 miljoen euro heeft overgehouden. In die tijd was de opbrengst van de OZB 1.024 miljoen euro. Conclusie: Den Haag had die OZB helemaal niet nodig. De complete opbrengst van de OZB van die jaren ligt dus nog geheel ongebruikt op de plank.


Wat te denken van de jaarrekeningen van gemeente Amsterdam?

Amsterdam schuwt zelfs geen geknoei in de jaarrekeningcijfers om te maskeren dat ook Amsterdam in de afgelopen jaren de OZB totaal niet nodig had.

In de jaarrekeningen van Amsterdam over de periode 1998-2006 wordt officieel gemeld dat Amsterdam in die jaren 112 miljoen euro zou hebben overgehouden. Nauwkeurige bestudering van die jaarrekeningen leert dat met geknoei in de cijfers gemaskeerd wordt dat Amsterdam in werkelijkheid in die periode 2.713 miljoen euro heeft overgehouden. (Boekhoudfraude dus van 2,6 miljard euro!) In die tijd was de opbrengst van de OZB 1.263 miljoen euro. Conclusie: Amsterdam had die OZB helemaal niet nodig. Ook in Amsterdam ligt de complete opbrengst van de OZB van die jaren dus nog geheel ongebruikt op de plank.


Onderzoek naar de jaarrekeningen van de meeste (in ieder geval de grotere en grote) gemeenten heeft al een lijst opgeleverd met circa 100 gemeenten die in een of meer van de afgelopen recente jaren geheel of nagenoeg geheel onnodig OZB oplegden. In bijna alle gevallen werd dat met geknoei in de jaarrekeningcijfers gemaskeerd.


Het jarenlange en uitgebreide onderzoek is gedaan door registeraccountant drs. Leo Verhoef, deskundige op het gebied van gemeentefinanciŽn.


Er is bij Justitie in circa 15 representatieve gevallen aangifte gedaan van boekhoudfraude (i.c. valsheid in geschrifte in jaarrekeningen). Justitie wilde geen van deze aangiften in behandeling nemen. Niet om reden dat de aangiften onjuist zouden zijn!


Opvallend is het dat deze misstand nauwelijks tot de media doordringt, hoewel de media toch regelmatig van het onderzoek naar deze misstand en van de vorderingen op de hoogte zijn gehouden.

Verschillende Tweede Kamer-leden weten ervan, maar durven het niet aan hun lokale partijgenoten te betichten van boekhoudfraude en oplichting.
De slachtoffers zijn de gewone belastingbetalers.

U vindt alle informatie over deze misstand op www.leoverhoef.nl
Boekhoudfraude bij gemeenten en provincie schering en inslag
U vindt daar ook de (veelal schoorvoetende en verhullende) bevestigingen van de onderzoeksbevindingen.


De lijst met de circa 100 gemeenten die geheel of nagenoeg geheel onnodig OZB oplegden vindt u op www.leoverhoef.nl onder www.leoverhoef.nl/ozb.html


Meer informatie bij:

drs. L.W. Verhoef

registeraccountant

Kersengaard 13

3962JR Wijk bij Duurstede

tel. 03435-572055/06-20815670