Dossier: Persberichten
Dossier: provincie Groningen
Persbericht dd. 30 juli 2007

Provincie Groningen legde onnodig opcenten Motorrijtuigenbelasting op


Boekhoudfraude bij provincie Groningen opgelopen naar ruim 100 miljoen euro

In de door het provinciebestuur van Groningen uitgebrachte jaarrekening 2006 wordt een saldo van opbrengsten en kosten gepresenteerd van 13 miljoen euro. In werkelijkheid hield de provincie 76 miljoen euro over. Ook de weergave van de financiële positie is misleidend.  Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Volgens de jaarrekeningen was er in de jaren 2000-2006 een voordelig saldo van 54 miljoen euro. In werkelijkheid was er in die periode een voordelig saldo van 158 miljoen euro. In 2006 was de opbrengst opcenten Motorrijtuigenbelasting 40 miljoen euro. Die was dus geheel overbodig.

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de betrouwbaarheid van de financiële verslaggeving door gemeenten en provincies. Zijn conclusies zijn verbijsterend: Groningen is niet de enige provincie waar in 2006 of in 2005 de opcenten Motorrijtuigenbelasting geheel of grotendeels overgeslagen hadden kunnen worden, maar waar dat met boekhoudfraude gemaskeerd werd.


Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan Provinciale Staten van Groningen is te vinden op:

www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen dossier:
"Dossier: provincie Groningen"


Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en Rekenkamer Rotterdam en anderen zijn eveneens te vinden op
www.leoverhoef.nl

Meer informatie bij:

drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670