Dossier: Persberichten

Persbericht dd. 25 juli 2007

Helft OZB in gemeente Nijmegen in 2005 en 2006 onnodig opgelegd

Jaarrekening 2006 gemeente Nijmegen opnieuw misleidend


In de door gemeente Nijmegen uitgebrachte jaarrekening 2006 presenteert het gemeentebestuur een saldo van opbrengsten en kosten van 11,3 miljoen euro. In werkelijkheid hield de gemeente 24,6 miljoen euro over. Ook de weergave van de financiële positie is misleidend.
Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Volgens de jaarrekeningen hield de gemeente in de jaren 2000-2006 64 miljoen euro over. In werkelijkheid was het 125 miljoen euro.
In 2006 was de opbrengst Onroerendezaakbelasting 47 miljoen euro. Die was dus voor de helft overbodig. Hetzelfde gold voor de OZB over 2005.
Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen van gemeenten en provincies.


Nijmegen mocht in 2006 bovenwettelijke tarieven hanteren voor de OZB op niet-woningen.
Nijmegen kreeg toestemming om de OZB 2007 bovenwettelijk te verhogen.
Misleidende jaarrekeningen maakten de onnodigheid hiervan onzichtbaar.

Onlangs bepleitte minister van Binnenlandse Zaken, Guusje ter Horst, tot voor kort burgemeester van Nijmegen, het geheel vrijlaten van de OZB-tarieven.
De huidige burgemeester van Nijmegen is Thom de Graaf, voormalige minister voor Bestuurlijke Vernieuwing.


Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Nijmegen is te vinden op:
www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen dossier:
"Dossier: Nijmegen"

Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl

Meer informatie bij:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670