Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 16 juli 2007

Gemeente Assen hief onnodig Onroerendezaakbelasting

Jaarrekeningen gemeente Assen misleidend

In de door gemeente Assen uitgebrachte jaarrekening 2006 wordt een saldo van opbrengsten en kosten gepresenteerd van 5,8 miljoen euro. In werkelijkheid was er 11,7 miljoen euro overgehouden. Ook de weergave van de financiële positie is misleidend. Ook de jaarrekening 2005 was misleidend. Volgens de jaarrekeningen hield de gemeente in de jaren 2005-2006 7,3 miljoen euro over. In werkelijkheid hield de gemeente in die periode 22,2 miljoen euro over. De opbrengst Onroerendezaakbelasting was in die jaren tezamen 21,4 miljoen euro. Die was dus totaal overbodig.
Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Assen is te vinden op:

www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen dossier: "Dossier: Assen"

Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en Rekenkamer Rotterdam en anderen zijn eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl

Meer informatie bij
:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670