Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 10 juli 2007

Vertrouwen minister Ter Horst in gemeenten misplaatst
Veel gemeenten legden onnodig Onroerendezaakbelasting op

Minister Ter Horst wil gemeenten de vrijheid geven zelf jaarlijks de hoogte van de Onroerendezaakbelasting te bepalen. Minister Ter Horst heeft er alle vertrouwen in dat gemeentebesturen niet méér Onroerendezaakbelasting zullen opleggen dan nodig is. Zij heeft er ook alle vertrouwen in dat gemeenteraden daar een goede controle op zullen uitoefenen.

Het vertrouwen van minister Ter Horst is echter zeer misplaatst.


Onderzoek wijst uit dat veel gemeenten, waaronder bijvoorbeeld Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, de afgelopen jaren Onroerendezaakbelasting hebben opgelegd en verhogingen hebben doorgevoerd die geheel of ten dele niet nodig waren om de gemeente uit de rode cijfers te houden. Alle gemeenteraden lieten het in deze gevallen afweten.

Het is opvallend dat nagenoeg alle betreffende gemeentebesturen de situatie 
dat de Onroerendezaakbelasting geheel of ten dele onnodig was opgelegd, in de gemeentelijke jaarrekeningen maskeerden door een verkeerde voorstelling te geven van de overschotten. Het is opvallend dat, hoewel alle gemeenteraden van de boekhoudfraude op de hoogte waren gebracht, geen enkele gemeenteraad passende maatregelen hiertegen nam.
De slachtoffers zijn de belastingbetalers, die teveel of zelfs geheel onnodig Onroerendezaakbelasting betaalden.

Opvallend is dat de achtereenvolgende ministers van Binnenlandse Zaken allen weet hadden van deze situatie, maar er niets tegen wilden doen.
Minister Ter Horst wist hier ook van uit haar vorige functie van burgemeester van Nijmegen.
Dat maakt het vertrouwen van minister Ter Horst heel merkwaardig.

Het onderzoek is uitgevoerd door drs. L.W. Verhoef, registeraccountant.
Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van gemeentelijke jaarrekeningen en begrotingen.
Zijn bevindingen zijn te vinden op  www.leoverhoef.nl
 

Informatie over de betreffende gemeenten die geheel of ten dele onnodig OZB oplegden:


De grote gemeenten

Amsterdam
De opbrengst van de OZB in Amsterdam bedroeg in de periode 1998-2006: € 1.263 miljoen.
Amsterdam hield in die jaren € 2.713 miljoen over.
Conclusie: de OZB is in de jaren 1998-2006 totaal onnodig opgelegd.
Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekeningen voorkomen of er € 112 miljoen was overgehouden.
Meer informatie: 
Dossier: Amsterdam

Rotterdam

De opbrengst van de OZB in Rotterdam bedroeg in de periode 1998-2006: € 1.610 miljoen.
Rotterdam hield in die jaren € 1.484 miljoen over.
Conclusie: de OZB is in de jaren 1998-2006 grotendeels onnodig opgelegd.
Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekeningen voorkomen of er € 461 miljoen was overgehouden.
Meer informatie: 
Dossier: Rotterdam

Den Haag
De opbrengst van de OZB in Den Haag bedroeg in de periode 1997-2006: € 1.024 miljoen.
Den Haag hield in die jaren € 1.604 miljoen over.
Conclusie 1: de OZB is in de jaren 1997-2006 totaal onnodig opgelegd.
Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekeningen voorkomen of er € 1.144 miljoen was overgehouden.
Conclusie 2: ook al op grond van de officieel gepresenteerde cijfers is de OZB in die jaren totaal onnodig opgelegd.
Meer informatie: Dossier: Den Haag

Andere gemeenten

Andere gemeenten waar zich soortgelijke situaties voordoen zijn onder andere:

Aalten
: OZB 2005-2006 was onnodig  (meer informatie: "Dossier: Aalten")


Almere : OZB 2004 en 2006 was onnodig  (
meer informatie: "Dossier: Almere")

Alphen aan den Rijn
: OZB 2006 was onnodig  (meer informatie: "Dossier: Alphen aan den Rijn")


Brunssum
: OZB 2005 was onnodig  (meer informatie: "Dossier: Brunssum")


Coevorden
: OZB 2006 was onnodig  (meer informatie: "Dossier: Coevorden")


Deventer
: OZB 2005-2006 was voor 2/3 onnodig  (meer informatie: "Dossier: Deventer")


Dordrecht
: OZB 2000-2004 was onnodig  (meer informatie: "Dossier: Dordrecht")


Eindhoven
: OZB 1998-2006 was onnodig  (meer informatie: "Dossier: Eindhoven")


Enkhuizen
: OZB 2006 was onnodig  (meer informatie: "Dossier: Enkhuizen")


Harlingen
: OZB 2004-2006 was onnodig  (meer informatie: "Dossier: Harlingen")


Helmond
: OZB 2004-2006 was onnodig  (meer informatie: "Dossier: Helmond")


Hoogeveen
: OZB 2006 was onnodig  (meer informatie: "Dossier: Hoogeveen")


Meppel
: OZB 2005-2006 was onnodig  (meer informatie: "Dossier: Meppel")


Nijmegen
: OZB 2005 was grotendeels onnodig  (meer informatie: "Dossier: Nijmegen")


Oldenzaal
: OZB 2006 was onnodig  (meer informatie: "Dossier: Oldenzaal")


Pijnacker-Nootdorp
: OZB 2004 was onnodig  (meer informatie: "Dossier: Pijnacker-Nootdorp")


Soest
: OZB 2006 was onnodig  (meer informatie: "Dossier: Soest")


Spijkenisse
: OZB 2004 was onnodig  (meer informatie: "Dossier: Spijkenisse")


Staphorst
: OZB 2004-2005 was onnodig  (meer informatie: "Dossier: Staphorst")


Tilburg
: OZB 2000-2006 was onnodig  (meer informatie: "Dossier: Tilburg")


Uithoorn
: OZB 2005-2006 was onnodig  (meer informatie: "Dossier: Uithoorn")


Urk
: OZB 2005-2006 was onnodig  (meer informatie: "Dossier: Urk")


Utrecht
: OZB 1999-2006 was onnodig  (meer informatie: "Dossier: gemeente Utrecht")


Veldhoven
: OZB 2005-2006 was onnodig  (meer informatie: "Dossier: Veldhoven")


Vlaardingen
: OZB 2005-2006 was onnodig  (meer informatie: "Dossier: Vlaardingen")


Zeist
: OZB 2005-2006 was onnodig  (meer informatie: "Dossier: Zeist")


Zutphen
: OZB 2006 was onnodig  (meer informatie: "Dossier: Zutphen")


Zwolle
: OZB 2005-2006 was onnodig  (meer informatie: "Dossier: Zwolle")


Voor informatie over andere gemeenten die onnodig of teveel OZB oplegden:
kijk in "Uw gemeente en provincie"
en in de betreffende "Dossiers"


Meer informatie bij:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
telefoon: 0343-572055/06-20815670