Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 8 juni 2007

Boekhoudfraude bij  gemeente Maastricht inmiddels 200 miljoen euro


In de door gemeente Maastricht onlangs uitgebrachte jaarrekening 2006 wordt een voordelig saldo van opbrengsten en kosten gepresenteerd van 3 miljoen euro. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van 1 miljoen euro. Ook de weergave van de financiële positie is misleidend. Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef. Zijn onderzoek wees ook uit dat ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren misleidend waren. Volgens de jaarrekeningen was er in de jaren 2000-2006 een voordelig saldo van 14 miljoen euro. In werkelijkheid, zo constateerde registeraccountant Leo Verhoef, was er in die periode een voordelig saldo van 214 miljoen euro.


Gemeente Maastricht is niet de enige gemeente waar boekhoudfraude voorkomt.

Onlangs publiceerde Leo Verhoef zijn bevindingen over boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam met een omvang van 2,6 miljard euro, bij gemeente Rotterdam met een omvang van 1 miljard euro en bij gemeente Den Haag met een omvang van 460 miljoen euro.

Heel veel meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Maastricht is te vinden op

www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen dossier:
"Dossier: Maastricht"

Meer over de boekhoudfraude bij de drie grote gemeenten is te vinden op www.leoverhoef.nl in de dossiers:
"Dossier: Amsterdam"
"Dossier: Rotterdam"
"Dossier: Den Haag"

Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en Rekenkamer Rotterdam en anderen zijn eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl

Meer informatie bij:

drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670