Dossier: Persberichten
 
Persbericht dd. 5 juni 2007

OZB en boekhoudfraude bij gemeenten


Gemeentebestuurders en gemeenteraden krijgen de vrijheid om de OZB naar eigen believen te verhogen en iedereen komt in het geweer. Maar maakt iedereen zich niet druk over dubbeltjes terwijl iedereen duizenden euro's over het hoofd ziet?
Gemeente Amsterdam hield in de jaren 1998-2006 2.713 miljoen euro over. De OZB was in die periode 1.263 miljoen euro. Die was dus geheel overbodig. Boekhoudfraude maakte dat onzichtbaar. Amsterdam meldde in de jaarrekeningen over die periode een overschotje van "slechts" 112 miljoen euro.
Gemeente Rotterdam hield in de jaren 1998-2006 1.484 miljoen euro over. De OZB was circa 1.600 miljoen euro. Die was dus grotendeels overbodig. Boekhoudfraude maakte dat onzichtbaar. Rotterdam meldde in de jaarrekeningen over die periode een overschotje van "slechts" 461 miljoen euro.
Gemeente Den Haag hield in de jaren 1997-2006 volgens de jaarrekeningen 1.144 miljoen euro over. De OZB was 1.024 miljoen euro. Die was dus al volgens de officiële cijfers geheel overbodig. Geen enkel gemeenteraadslid was dat opgevallen. In werkelijkheid hield Den Haag in die periode 1.604 miljoen euro over.
Bovenstaande schokkende conclusies volgen uit jarenlang onderzoek van registeraccountant drs. Leo Verhoef.
De genoemde gemeenten zijn niet de enige die met boekhoudfraude riante overschotten maskeerden.


Alles over de boekhoudfraude bij de drie grote gemeenten is te vinden op www.leoverhoef.nl, met name in de dossiers:
"Dossier: Amsterdam"
"Dossier: Rotterdam"
"Dossier: Den Haag"

Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en Rekenkamer Rotterdam en anderen en nog heel veel meer is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl

Meer informatie bij:
drs. L.W. Verhoef

registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede
tel.: 0343-572055/06-20815670