Dossier: Persberichten

Persbericht dd. 5 juni 2007

Jaarrekening gemeente Eindhoven misleidend


Boekhoudfraude bij gemeente Eindhoven opgelopen naar 400 miljoen euro


In de door gemeente Eindhoven onlangs uitgebrachte jaarrekening 2006 wordt een saldo van opbrengsten en kosten gepresenteerd van 21,0 miljoen euro. In werkelijkheid was er 19,6 miljoen euro overgehouden. Ook de weergave van de financiële positie is misleidend. Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef. Zijn onderzoek wees ook uit dat ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren misleidend waren. Volgens de jaarrekeningen was er in de jaren 1998-2006 een voordelig saldo van 121 miljoen euro. In werkelijkheid, zo constateerde registeraccountant Leo Verhoef, was er in die periode een voordelig saldo van 513 miljoen euro. Boekhoudfraude van circa 400 miljoen euro.

Gemeente Eindhoven is niet de enige gemeente waar boekhoudfraude voorkomt.
Onlangs publiceerde Leo Verhoef zijn bevindingen over boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam met een omvang van 2,6 miljard euro, bij gemeente Rotterdam met een omvang van 1 miljard euro en bij gemeente Den Haag met een omvang van 460 miljoen euro.

Heel veel meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Eindhoven is te vinden op: www.leoverhoef.nl en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen dossier:
"Dossier: Eindhoven"

Meer over de boekhoudfraude bij de drie grote gemeenten is te vinden op www.leoverhoef.nl in de dossiers:
"Dossier: Amsterdam"
"Dossier: Rotterdam"
"Dossier: Den Haag"

Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en Rekenkamer Rotterdam en anderen zijn eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl

Meer informatie bij:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670