Dossier: Persberichten
Dossier: Overijssel
Persbericht dd. 18 mei 2007

Jaarrekening provincie Overijssel alweer misleidend

Boekhoudfraude bij provincie Overijssel opgelopen naar 200 miljoen euro

In de door het provinciebestuur van Overijssel onlangs uitgebrachte jaarrekening 2006 wordt een saldo van opbrengsten en kosten gepresenteerd van 13 miljoen euro. In werkelijkheid was er een overschot van 88 miljoen euro. Ook de weergave van de financiële positie is misleidend. Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef. Zijn onderzoek wees ook uit dat ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren misleidend waren. Volgens de jaarrekeningen was er in de jaren 2000-2006 een voordelig saldo van 70 miljoen euro. In werkelijkheid, zo constateerde registeraccountant Leo Verhoef, was er in die periode een voordelig saldo van 270 miljoen euro. In 2006 was de opbrengst opcenten Motorrijtuigenbelasting 76 miljoen euro. Die was dus geheel overbodig en is met misleiding de autobezitters van Overijssel afgedwongen.

Provincie Overijssel is niet de enige provincie of gemeente waar boekhoudfraude voorkomt.
Onlangs publiceerde Leo Verhoef zijn bevindingen over boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam met een omvang van 2,6 miljard euro en bij gemeente Rotterdam met een omvang van 1 miljard euro en bij gemeente Den Haag met een omvang van 460 miljoen euro.

Heel veel meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan Provinciale Staten van Overijssel is te vinden op:
www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen dossier:
"Dossier: Overijssel"

Meer over de boekhoudfraude bij de drie grote gemeenten is te vinden op www.leoverhoef.nl in de dossiers:
"Dossier: Amsterdam"
"Dossier: Rotterdam"
"Dossier: Den Haag"

Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en Rekenkamer Rotterdam en anderen zijn eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl

Meer informatie bij:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670