Dossier: Persberichten
Dossier: Den Haag
Persbericht dd. 10 mei 2007

Jaarrekening gemeente Den Haag alweer misleidend

Boekhoudfraude bij gemeente Den Haag inmiddels opgelopen naar 460 miljoen euro


In de door het gemeentebestuur van Den Haag onlangs uitgebrachte jaarrekening 2006 wordt een voordelig saldo van ontvangsten en uitgaven gepresenteerd van 94 miljoen euro. In werkelijkheid was er een overschot van 134 miljoen euro. Ook de weergave van de financiële positie is misleidend. Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef. Zijn onderzoek wees ook uit dat ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren misleidend waren. Volgens de jaarrekeningen was er in de jaren 1997-2006 een voordelig saldo van 1.144 miljoen euro. Dit is op zichzelf al merkwaardig, want waarom moet een gemeente zo verschrikkelijk veel geld overhouden? In werkelijkheid, zo constateerde registeraccountant Leo Verhoef, was er een voordelig saldo van 1.604 miljoen euro. In die periode was de opbrengst Onroerendezaakbelasting 1.024 miljoen euro. Die was dus geheel overbodig en is met misleiding de Haagse belastingbetalers afhandig gemaakt.

Gemeente Den Haag is niet de enige gemeente waar boekhoudfraude voorkomt. Onlangs publiceerde drs. Leo Verhoef zijn bevindingen over boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam tot een bedrag van 2,6 miljard euro.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad is te vinden op:
www.leoverhoef.nl in het algemeen, en op www.leoverhoef.nl/dossiers/denhaag.html in het bijzonder.

Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam en ook bij andere gemeenten en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en anderen zijn eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl en en op http://www.leoverhoef.nl/dossiers/tuchtzaken.html en op www.leoverhoef.nl/dossiers/amsterdam.html .

Meer informatie bij:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670