Dossier: Persberichten
Dossier: Hoogeveen
Persbericht dd. 11 april 2007

Jaarrekening gemeente Hoogeveen alweer misleidend

In de door het gemeentebestuur van Hoogeveen uitgebrachte jaarrekening 2006 wordt een voordelig saldo van ontvangsten en uitgaven gepresenteerd van 17,6 miljoen euro. In werkelijkheid was er een overschot van 13,1 miljoen euro. Ook de weergave van de financiële positie is misleidend.
Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef uit Wijk bij Duurstede.
Zijn onderzoek wees ook uit dat ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren misleidend waren.
Volgens de jaarrekeningen was er in de jaren 2004-2006 een voordelig saldo van 25,6 miljoen euro. In werkelijkheid, zo constateerde registeraccountant Leo Verhoef, was er een voordelig saldo van 11,8 miljoen euro. Een verschil dus van 13,8 miljoen euro.

In 2006 was de opbrengst Onroerendezaakbelasting 7,5 miljoen euro. Die was dus geheel overbodig.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad is te vinden op:
www.leoverhoef.nl in het algemeen, en op www.leoverhoef.nl/dossiers/hoogeveen.html in het bijzonder.

Meer informatie over bijvoorbeeld de ook door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek door Rekenkamer Amsterdam zijn eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl en op www.leoverhoef.nl/dossiers/amsterdam.html in het bijzonder.

Meer informatie bij:
drs. L.W. Verhoef
Registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
Tel. 0343-572055/06-20815670