Dossier: Persberichten

Persbericht dd. 1 december 2006

Gemeenten verbergen met boekhoudfraude oppotten van miljarden aan belastinggeld

Niet alleen scholen potten miljoenen euro's op, zoals onlangs bleek, maar ook veel gemeenten doen dit. Gemeenten potten in de afgelopen jaren miljarden euro's aan belastinggeld op. Nog erger: zij maskeren dat met boekhoudfraude. Dit blijkt uit onderzoek van registeraccountant drs. Leo Verhoef.
De drie grote gemeenten Amsterdam, Rotterdam en  Den Haag hielden in de afgelopen zeven à acht jaar circa 5 miljard euro over. Zij deden in hun jaarrekeningen voorkomen of dat circa 1,5 miljard euro was. (Wat op zich al vreemd is, want met dat geld hadden heel veel "mooie dingen" gedaan kunnen worden.) Amsterdam deed in de jaren 1998 - 2005 in de jaarrekeningen voorkomen of er 112 miljoen euro was overgehouden. In werkelijkheid was dat bijna 2,6 miljard euro. Amsterdam had in die jaren met groot gemak de OZB van in totaal 1.133 miljoen euro volledig kunnen overslaan. Met boekhoudfraude werd dat onzichtbaar gemaakt. De belastingbetalers zijn het regelrechte slachtoffer. Er zijn meer gemeenten waar hetzelfde gebeurt.

De Rekenkamer Amsterdam bevestigde de conclusies van Leo Verhoef. Desondanks keurde de gemeenteraad van Amsterdam de jaarrekening 2005 inclusief de boekhoudfraude zonder slag of stoot goed.
De Rekenkamer Dordrecht bevestigde al vorig jaar de conclusies van Leo Verhoef. Desondanks ging de boekhoudfraude in de jaarrekening 2005 gewoon door.
Hoogleraar Accountancy Prof. Hans Blokdijk bevestigt al jarenlang de conclusies van Leo Verhoef.

Ministers Zalm van Financiën en Remkes van Binnenlandse Zaken weten er van, maar weigeren in te grijpen. Justitie wil van de aangiften van boekhoudfraude bij deze gemeenten geen enkel werk maken en heeft ze alle geseponeerd. Minister Donner wist er van, maar weigerde in te grijpen. Verschillende Tweede-Kamer-leden weten ervan, maar doen er niets tegen om het hun lokale partijgenoten niet moeilijk te maken.

Heel veel meer over dit onderwerp, inclusief de onderzoeksresultaten met "naam en rugnummer", is te lezen op  www.leoverhoef.nl
te beginnen met "Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag" en "Gemeenten verhulden met boekhoudfraude afroming van de economie met miljarden euro's".
De onderzoeksresultaten zijn op www.leoverhoef.nl opgenomen in "Uw gemeente en provincie" en meer uitvoerig in de "Dossiers".

Informatie te verkrijgen bij:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede
tel.: 0343-572055/06-20815670