Dossier: Persberichten
Dossier: Dordrecht
Persbericht dd. 26 oktober 2006

Gemeentebestuur Dordrecht volhardt met misleidende jaarrekeningen

Het gemeentebestuur van Dordrecht heeft ook de waarschuwingen van de eigen Dordrechtse Rekenkamer genegeerd door alweer met een misleidende jaarrekening te komen. In de jaarrekening 2005 presenteerde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 29 miljoen euro. In werkelijkheid was er sprake van een nadelig saldo van 14 miljoen euro. De Dordrechtse Rekenkamer had al in zijn onderzoeksrapport over de jaarrekening 2004 gemeld dat de jaarrekeningen 2004 en 2003 misleidend waren doordat verkeerde saldi van baten en lasten werden gepresenteerd. Hiermee bevestigde de Dordrechtse Rekenkamer overigens de eerdere uitkomsten van jarenlang onderzoek van registeraccountant drs. Leo Verhoef. In de jaarrekeningen over 2003 en 2004 presenteerde het gemeentebestuur een voordelig saldo van (in totaal) 112 miljoen euro, terwijl volgens de onderzoeken van registeraccountant drs. Leo Verhoef en de Dordrechtse Rekenkamer sprake was van een voordelig saldo van 82 miljoen. Opvallend is dat over de jaren 2000-2002 een voordelig saldo werd gepresenteerd van 33 miljoen euro, terwijl onderzoek van Leo Verhoef heeft uitgewezen dat er sprake was van een voordelig saldo van 214 miljoen euro.  

Omdat de gemeenteraad van Dordrecht, ondanks de eerdere waarschuwingen van de eigen Rekenkamer en eerder van Leo Verhoef, blindelings afging op de misleidende jaarcijfers, besloot de gemeenteraad vanwege het vermeende voordelige saldo over 2005 tot het doen van extra uitgaven. Hierdoor nam het tekort, dat er in werkelijkheid was, uiteraard nog verder toe.


Onderzoek van Leo Verhoef bij inmiddels circa 200 gemeenten en provincies heeft uitgewezen dat Dordrecht niet de enige gemeente is met misleidende jaarrekeningen. Inmiddels erkende niet alleen de Dordrechtse Rekenkamer het volledige gelijk van Leo Verhoef, maar inmiddels schoorvoetend ook de Rekenkamer Amsterdam en de Rekenkamer Rotterdam inzake de misleidende jaarrekeningen van Amsterdam en Rotterdam. Ook prof. Hans Blokdijk, oud-hoogleraar Accountancy, bevestigt al jarenlang het gelijk van Leo Verhoef.

Overigens steekt de boekhoudfraude bij gemeente Dordrecht mager af vergeleken bij de enorme boekhoudfraude bij bijvoorbeeld gemeente Amsterdam. Het gemeentebestuur van Amsterdam presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 1998-2005 een saldo van opbrengsten en kosten van 112 miljoen euro. In werkelijkheid hield de gemeente in die periode bijna 2.600 miljoen euro over. Met boekhoudfraude maskeerde het gemeentebestuur dat Amsterdam in die jaren de Onroerendezaakbelasting (1998-2005: 1.133 miljoen euro) volledig had kunnen overslaan. Ondanks uitvoerige waarschuwingen van de Rekenkamer Amsterdam en eerdere waarschuwingen van Leo Verhoef keurde de Amsterdamse gemeenteraad desondanks de jaarrekening 2005 willens en wetens goed en maakte zich daarmee ook schuldig aan boekhoudfraude. In de jaarrekening 2005 werd een voordelig saldo gepresenteerd van 45 miljoen euro. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van 208 miljoen euro. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2005 172 miljoen euro.

Op de site www.leoverhoef.nl "Boekhoudfraude gemeenten en provincies schering en inslag" is uitvoerige en uitstekend gedocumenteerde informatie te vinden over de boekhoudfraude niet alleen bij gemeente Dordrecht maar ook bij veel andere gemeenten en provincies.

Meer informatie bij:
drs. L.W. Verhoef

registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede
tel.: 0343-572055/06-20815670