Dossier: Persberichten
Dossier: Maastricht

Persbericht dd. 24 augustus 2006


Boekhoudfraude bij gemeente Maastricht opgelopen naar ruim 200 miljoen euro

Ook bij gemeente Maastricht is boekhoudfraude geconstateerd. In de door het gemeentebestuur uitgebrachte jaarrekening 2005 wordt een voordelig saldo van ontvangsten en uitgaven gepresenteerd van 2 miljoen euro. In werkelijkheid was er een overschot van 8 miljoen euro. Deze conclusie volgt uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef uit Wijk bij Duurstede. Het onderzoek wees ook uit dat boekhoudfraude al voorkwam in de jaarrekeningen ten minste vanaf 2000. Volgens de jaarrekeningen 2000-2005 was er in de periode 2000-2005 een voordelig saldo van 11 miljoen euro. In werkelijkheid, zo constateerde Leo Verhoef, hield de gemeente 215 miljoen euro over. Boekhoudfraude dus van ruim 200 miljoen euro.

In de periode 2000-2005 was de opbrengst OZB circa 175 miljoen euro. Die was dus geheel overbodig. Met boekhoudfraude werd dat gemaskeerd.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad is te vinden op: www.leoverhoef.nl in het algemeen, en op www.leoverhoef.nl\dossiers\maastricht.html in het bijzonder.

Gemeente Maastricht is niet de enige gemeente waar boekhoudfraude plaats heeft gevonden. De boekhoudfraude bij bijvoorbeeld gemeente Amsterdam is inmiddels opgelopen naar circa 2,5 miljard euro. Desondanks keurde de Amsterdamse gemeenteraad willens en wetens de jaarrekening 2005 zonder slag of stoot unaniem goed.De boekhoudfraude bij gemeenten bedraagt "Nederland-breed" miljarden euro's. De schade voor de belastingbetalers is enorm.

Meer informatie over de geconstateerde boekhoudfraude bij bijvoorbeeld gemeente Amsterdam en de bevestiging van de uitkomsten van het onderzoek van Leo Verhoef door Rekenkamer Amsterdam zijn eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl en op www.leoverhoef.nl\dossiers\amsterdam.html in het bijzonder.