Dossier: Persberichten
Dossier: Eindhoven
Persbericht dd. 19 juli 2006

Boekhoudfraude bij gemeente Eindhoven van circa 400 miljoen euro

Ook bij gemeente Eindhoven is boekhoudfraude geconstateerd. In de door het gemeentebestuur uitgebrachte jaarrekening 2005 wordt een voordelig saldo van ontvangsten en uitgaven gepresenteerd van 25 miljoen euro. In werkelijkheid was er een overschot van 245 miljoen euro. Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef uit Wijk bij Duurstede.
Het onderzoek wees ook uit dat boekhoudfraude al voorkwam in de jaarrekeningen vanaf 1998. Volgens de jaarrekeningen was er in de jaren 1998-2005 een voordelig saldo van 100 miljoen euro. In werkelijkheid, zo constateerde Leo Verhoef, was er een voordelig saldo van 494 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 394 miljoen euro.
 
In de periode 1998-2005 was de opbrengst OZB circa 340 miljoen euro. Die was dus geheel overbodig. Met boekhoudfraude werd dat gemaskeerd.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad is te vinden op:
www.leoverhoef.nl in het algemeen, en op www.leoverhoef.nl\dossiers\eindhoven.html in het bijzonder.

Meer informatie over bijvoorbeeld de ook door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek door Rekenkamer Amsterdam zijn eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl en op www.leoverhoef.nl\dossiers\amsterdam.html in het bijzonder.