Dossier: Persberichten
Dossier: Noord-Holland
Persbericht dd. 13 juli 2006

Boekhoudfraude bij provincie Noord-Holland geconstateerd van 373 miljoen euro

Bij provincie Noord-Holland is boekhoudfraude geconstateerd. In de door het provinciebestuur uitgebrachte jaarrekening 2005 wordt een voordelig saldo van ontvangsten en uitgaven gepresenteerd van 16 miljoen euro. In werkelijkheid was er een overschot van 69 miljoen euro. Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef uit Wijk bij Duurstede. Het onderzoek wees ook uit dat boekhoudfraude al voorkwam in de jaarrekeningen vanaf 2000. Volgens de jaarrekeningen was er in de periode 2000-2005 een voordelig saldo van 50 miljoen euro. In werkelijkheid, zo constateerde Leo Verhoef, was er een voordelig saldo van circa 423 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 373 miljoen euro.

Opvallend is ook dat de provincie circa 550 miljoen euro ongebruikt belegd heeft op diverse bankrekeningen.

In de periode 2000-2005 was de opbrengst opcenten Motorrijtuigenbelasting 626 miljoen euro. De helft was dus genoeg geweest.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan Provinciale Staten is te vinden op www.leoverhoef.nl in het algemeen, en op www.leoverhoef.nl\dossiers\ndholland.html in het bijzonder.

Meer informatie over bijvoorbeeld de ook door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek door Rekenkamer Amsterdam zijn eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl en op www.leoverhoef.nl\dossiers\amsterdam.html in het bijzonder.