Dossier: Persberichten
Dossier: Gelderland
 
Persbericht dd. 11 juli 2006

Boekhoudfraude bij provincie Gelderland geconstateerd van 285 miljoen euro

Bij provincie Gelderland is boekhoudfraude geconstateerd. In de door het provinciebestuur uitgebrachte jaarrekening 2005 wordt een voordelig saldo van ontvangsten en uitgaven gepresenteerd van 17 miljoen euro. In werkelijkheid was er een overschot van 49 miljoen euro. Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef uit Wijk bij Duurstede. Het onderzoek wees ook uit dat boekhoudfraude al voorkwam in de jaarrekeningen vanaf 2000. Volgens de jaarrekeningen was er in de periode 2000-2005 een voordelig saldo van 54 miljoen euro. In werkelijkheid, zo constateerde Leo Verhoef, was er een voordelig saldo van circa 340 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van circa 285 miljoen euro.
Provinciale Staten van Gelderland zijn vandaag van de onderzoeksresultaten op de hoogte gesteld.

Opvallend is ook dat de provincie circa 200 miljoen euro ongebruikt belegd heeft op depositorekeningen of als verstrekte leningen.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan Provinciale Staten is te vinden op:
www.leoverhoef.nl in het algemeen, en op www.leoverhoef.nl\dossiers\gelderland.html in het bijzonder.

Meer informatie over bijvoorbeeld de ook door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek door Rekenkamer Amsterdam zijn eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl en op www.leoverhoef.nl\dossiers\amsterdam.html in het bijzonder.

Informatie te verkrijgen bij:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede
tel.: 0343-572055/06-20815670