Dossier: Persberichten
Dossier: Overijssel
Persbericht dd. 6 juli 2006

Boekhoudfraude bij provincie Overijssel geconstateerd van 125 miljoen euro

Bij provincie Overijssel is boekhoudfraude geconstateerd. In de door het provinciebestuur uitgebrachte jaarrekening 2005 wordt een voordelig saldo van ontvangsten en uitgaven gepresenteerd van 12 miljoen euro. In werkelijkheid was er een overschot van 86 miljoen euro. De opbrengst opcenten Motorrijtuigenbelasting bijvoorbeeld was in dat jaar 76 miljoen euro. Die had Overijssel dus in het geheel niet nodig. Met boekhoudfraude is dat verzwegen. Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef uit Wijk bij Duurstede.

Het onderzoek wees ook uit dat boekhoudfraude al voorkwam in de jaarrekeningen vanaf 2002. Volgens de jaarrekeningen was er in de periode 2002-2005 een voordelig saldo van 46 miljoen euro. In werkelijkheid, zo constateerde Leo Verhoef, was er een voordelig saldo van circa 170 miljoen euro.

Provinciale Staten van Overijssel zijn vandaag van de onderzoeksresultaten op de hoogte gesteld.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan Provinciale Staten is te vinden op:
www.leoverhoef.nl in het algemeen, en op www.leoverhoef.nl\dossiers\overijssel.html in het bijzonder.

Meer informatie over bijvoorbeeld de ook door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek door Rekenkamer Amsterdam zijn eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl en op www.leoverhoef.nl\dossiers\amsterdam.html in het bijzonder.


Informatie te verkrijgen bij:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede
tel.: 0343-572055/06-20815670