Dossier: Persberichten

Persbericht dd. 13 juni 2006


Boekhoudfraude grote steden verder toegenomen

Door niets en niemand gehinderd is de boekhoudfraude bij de grote steden verder toegenomen. Ook in de jaarrekeningen 2005 van alle vier de grote steden kwam boekhoudfraude voor. Amsterdam spande de kroon. Amsterdam doet voorkomen of er in 2005 45 miljoen euro is overgehouden; in werkelijkheid hield Amsterdam in dat jaar 208 miljoen euro over. Daarmee is de boekhoudfraude bij de 4 grote steden gezamenlijk opgelopen naar bijna 4 miljard euro. De vier grote steden deden het in hun jaarrekeningen van de afgelopen jaren voorkomen of er circa 1,7 miljard euro was overgehouden; in werkelijkheid hielden ze ruim 5,5 miljard euro over. De slachtoffers zijn de burgers die dus onnodig OZB en jaarlijkse verhogingen daarvan betaalden. In Amsterdam bijvoorbeeld kon de hele opbrengst OZB van de afgelopen jaren totaal ongebruikt worden bijgeschreven op de bankrekening van de gemeente.
Bij al deze misleidende jaarrekeningen stonden goedkeurende accountantsverklaringen.

De grootste boekhoudfraude in Nederland ooit doet zich dus voor bij de overheid.

Deze conclusies volgen uit onderzoek van registeraccountant drs. Leo Verhoef die al jarenlang uitgebreid onderzoek doet naar dit verschijnsel.

Afgelopen week bevestigde de Rekenkamer Amsterdam de conclusies van Leo Verhoef over de jaarrekening 2005 van Amsterdam. De Rekenkamer Rotterdam bevestigde al een jaar geleden de conclusies van Leo Verhoef over de jaarrekening 2004 van Rotterdam.


Amsterdam
publiceerde over de jaren 1998-2005 voordelige saldi van inkomsten en uitgaven van in totaal 112 miljoen euro. In werkelijkheid hield Amsterdam in die periode 2.592 miljoen euro over. De boekhoudfraude bedraagt dus 2.480 miljoen euro. De totale OZB bedroeg in die periode 1.133 miljoen euro.

Rotterdam publiceerde over de jaren 1998-2005 voordelige saldi van inkomsten en uitgaven van in totaal 311 miljoen euro. In werkelijkheid hield Rotterdam in die periode 917 miljoen euro over. De boekhoudfraude bedraagt dus 606 miljoen euro. De totale OZB bedroeg in die periode circa 1.450 miljoen euro.
Den Haag publiceerde over de jaren 1997-2005 voordelige saldi van inkomsten en uitgaven van in totaal 1.050 miljoen euro. In werkelijkheid hield Den Haag in die periode 1.470 miljoen euro over. De boekhoudfraude bedraagt dus 420 miljoen euro. De totale OZB bedroeg in die periode 942 miljoen euro.

Utrecht
 publiceerde over de jaren 1999-2005 voordelige saldi van inkomsten en uitgaven van in totaal 197 miljoen euro. In werkelijkheid hield Utrecht in die periode 548 miljoen euro over. De boekhoudfraude bedraagt dus 351 miljoen euro. De totale OZB bedroeg in die periode circa 500 miljoen euro.


Zie voor onderzoeksresultaten en bijvoorbeeld reacties van Justitie, NIVRA, ministers en Tweede Kamer-leden bij (aanklikken): 
Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag

Informatie bij:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670