Dossier: Persberichten
Dossier: Amsterdam

Persbericht dd.
17 mei 2006

Boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam geconstateerd van 2,5 miljard euro

Amsterdam had OZB al vanaf 1998 niet meer nodig

Bij gemeente Amsterdam is boekhoudfraude geconstateerd. In de onlangs door het gemeentebestuur uitgebrachte jaarrekening 2005 en het gelijktijdig uitgebrachte persbericht daarover wordt een voordelig saldo van ontvangsten en uitgaven gepresenteerd van 45 miljoen euro. In werkelijkheid was er een overschot van 208 miljoen euro. De opbrengst OZB was in dat jaar 172 miljoen euro. Dat betekent dat Amsterdam in 2005 in het geheel geen OZB nodig had. Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef uit Wijk bij Duurstede.

Het onderzoek wees ook uit dat boekhoudfraude al voorkwam in de jaarrekeningen vanaf 1998. Volgens de jaarrekeningen was er in de periode 1998-2005 een voordelig saldo van 112 miljoen euro. In werkelijkheid, zo constateerde Leo Verhoef, was er een voordelig saldo van bijna 2.600 miljoen euro. In die periode was de opbrengst OZB circa 1.130 miljoen euro. Amsterdam kon dus al vanaf 1998 volstaan met geen OZB te heffen. Met boekhoudfraude werd dit verborgen gehouden.

Gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders zijn gisteren van de onderzoeksresultaten op de hoogte gesteld.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad is te vinden op:
www.leoverhoef.nl in het algemeen, en op www.leoverhoef.nl/dossiers/amsterdam.html in het bijzonder.

Informatie te verkrijgen bij:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede
tel.: 0343-572055/06-20815670