Dossier: Persberichten

Persbericht dd. 30 maart 2006

Gemeenten potten in de afgelopen jaren miljarden aan belastinggeld op

Niet alleen scholen potten miljoenen euro's op, niet alleen waterleidingbedrijven potten veel geld op, zoals onlangs bleek, maar ook gemeenten potten in de afgelopen jaren miljoenen euro's op. Gemeenten potten in de afgelopen jaren miljarden euro's aan belastinggeld op. Nog erger: zij verbloemden dat met regelrechte boekhoudfraude.De vier grote gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht hielden in de afgelopen zeven à acht jaar circa 5,2 miljard euro over. Zij deden in hun jaarrekeningen voorkomen of dat circa 1,4 miljard euro was. Amsterdam deed in de jaren 1998 - 2004 in de jaarrekeningen voorkomen of er circa 70 miljoen euro was overgehouden. In werkelijkheid was dat bijna 2,4 miljard euro. Amsterdam had dus in die jaren met groot gemak de OZB van in totaal 960 miljoen euro volledig kunnen overslaan. Met boekhoudfraude werd dat onzichtbaar gemaakt. Er zijn meer gemeenten waar hetzelfde gebeurde.
Ministers Zalm van Financiën en Remkes van Binnenlandse Zaken weten er van, maar weigeren in te grijpen. Justitie wil van de aangiften van boekhoudfraude bij deze gemeenten geen enkel werk maken en heeft ze alle geseponeerd. Minister Donner weet er van, maar weigert in te grijpen.

Heel veel meer over dit onderwerp met "naam en rugnummer" is te lezen in "Gemeenten verhulden met boekhoudfraude afroming van de economie met miljarden euro's" en "Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag" en in de uitvoerige onderzoeksresultaten in "Uw gemeente en provincie" en in de "Dossiers" op de website van drs. L.W. Verhoef:  www.leoverhoef.nl

Informatie te verkrijgen bij:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede
tel.: 0343-572055/06-20815670