Dossier: Persberichten
Dossier: Dordrecht
Persbericht dd. 29 augustus 2005

Boekhoudfraude gemeente Dordrecht ook in jaarrekening 2004; boekhoudfraude vanaf 2000 ruim 160 miljoen euro

Dordrechtse Rekenkamer bevestigt conclusies registeraccountant Leo Verhoef over foute cijfers 2003 en 2004

In de jaarrekening over 2004 presenteerde het gemeentebestuur van Dordrecht een overschot van 17,4 miljoen euro. Registeraccountant drs. Leo Verhoef toonde aan dat het overschot in 2004 in werkelijkheid 16,0 miljoen bedroeg. Eerder toonde hij aan dat het overschot in de jaarrekening 2003 van 94,2 miljoen in werkelijkheid 66,3 miljoen euro was. In de jaren 2000-2002 liet de jaarrekening steeds een kleiner overschot zien dan het werkelijke. De boekhoudfraude over de jaren 2000-2004 bedraagt volgens Leo Verhoef ruim 160 miljoen euro.
Leo Verhoef heeft een medestander gekregen in de Dordrechtse Rekenkamer. Dit onafhankelijke controlebureau van de gemeenteraad zegt in zijn rapport over de jaarrekening 2004 dat de saldi over 2003 en 2004 inderdaad de door Leo Verhoef berekende 66,3 miljoen respectievelijk 16,0 miljoen euro euro bedragen. De boekhoudfraude van inmiddels ruim 160 miljoen euro zet de noodzaak van de in 2004 geheven OZB van 21,7 miljoen euro in een merkwaardig daglicht. Met de verzwegen 160 miljoen kan de OZB met gemak enige jaren overgeslagen worden.

De boekhoudfraude bij Dordrecht steekt mager af bij de boekhoudfraude bij bijvoorbeeld Amsterdam die Leo Verhoef ook al aangetoond heeft. Amsterdam kwam over de jaren 1998-2004 met een overschot van in totaal 67 miljoen euro. In werkelijkheid waren er overschotten van in totaal 2.384 miljoen euro. Een boekhoudfraude van 2.317 miljoen derhalve. Amsterdam had dus met groot gemak de hele OZB in die jaren van circa 960 miljoen euro kunnen overslaan zonder zelfs maar in de rode cijfers te belanden. Leo Verhoef heeft van de boekhoudfraude bij Amsterdam aangifte bij Justitie gedaan. Zoals ook van de boekhoudfraude bij zo'n 20 andere gemeenten en provincies. In totaal gaat het bij de door hem gedane aangiften om circa 5 miljard euro. Ook de Rotterdamse Rekenkamer bevestigde eerder al het gelijk van Leo Verhoef over verkeerde cijfers in de jaarrekening 2004 van Rotterdam. Rotterdam presenteerde over 2004 een overschot van 104 miljoen euro. Het werkelijke overschot was 152 miljoen euro. Het verschil tussen de in de Rotterdamse jaarrekeningen vanaf 1998 gepresenteerde saldi en de werkelijke saldi bedraagt circa 600 miljoen euro.

Op de site www.leoverhoef.nl geeft Leo Verhoef heel veel meer informatie over de boekhoudfraudes bij circa 100 andere gemeenten en provincies.

Meer informatie bij:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede
tel.: 0343-572055/06-20815670