Dossier: Persberichten

Persbericht dd. 6 juli 2005

Gemeenten verhulden met boekhoudfraude afroming van de economie met miljarden euro's


Veel gemeenten en provincies kregen de afgelopen jaren veel meer geld binnen dan zij uitgaven. Zij roomden daarmee de nationale economie af, terwijl stimulering van de economie gewenst was. Met boekhoudfraude verhulden zij dat. Onderzoek van registeraccountant drs. Leo Verhoef heeft uitgewezen dat het om miljarden euro's gaat. In de slechte economische situatie van de afgelopen jaren hebben veel gemeenten ieder jaar de OZB verhoogd, vaak met percentages die hoger waren dan de inflatie, terwijl dat niet nodig was. Verschillende gemeenten hebben zelfs OZB geheven terwijl de hele OZB niet nodig was om financieel rond te komen. De vier grote gemeenten hielden in de afgelopen zeven à acht jaar bijna 5,2 miljard euro over. Zij deden het in hun jaarrekeningen voorkomen of dat circa 1,4 miljard euro was. Een verschil van 3,8 miljard euro. De gemeenteraden van deze vier gemeenten zijn al jaren achtereen door Leo Verhoef gewaarschuwd, maar weigerden om in te grijpen. Leo Verhoef heeft ook boekhoudfraude geconstateerd bij circa 100 andere gemeenten en provincies. Daarmee zit de grootste boekhoudfraude die zich ooit in Nederland heeft voorgedaan, niet bij het bedrijfsleven, maar bij de overheid zelf.

Amsterdam presenteerde over de periode 1998-2004 een overschot van in totaal 67 miljoen euro. In werkelijkheid hield Amsterdam in die jaren bijna 2,4 miljard euro over. Daarmee had Amsterdam met groot gemak de hele OZB van circa 960 miljoen euro kunnen overslaan.
Rotterdam presenteerde over de periode 1998-2004 een overschot van in totaal 219 miljoen euro. In werkelijkheid hield Rotterdam in die jaren circa 820 miljoen euro over. De OZB bedroeg in die periode circa 1.250 miljoen euro. De helft was meer dan genoeg geweest.
Den Haag presenteerde over de periode 1997-2004 een overschot van in totaal 966 miljoen euro. In werkelijkheid hield Den Haag in die periode circa 1,4 miljard euro over. Daarmee had Den Haag met groot gemak de hele OZB van 835 miljoen euro kunnen overslaan.
Utrecht presenteerde over de periode 1999-2004 een overschot van 160 miljoen euro. In werkelijkheid hield Utrecht in die periode circa 570 miljoen euro over. Ook Utrecht had daarmee de OZB van circa 400 miljoen euro geheel kunnen overslaan.

Inlichtingen bij:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede
tel.: 0343-572055/06-20815670