Dossier: Persberichten
Dossier: Rotterdam
Persbericht dd. 4 juli 2005

Rotterdamse Rekenkamer bevestigt dat gemeentebestuur loog over overschot 2004


Rotterdamse Rekenkamer erkent gelijk van Leo Verhoef over werkelijk overschot van 152 miljoen


In de jaarrekening over 2004 presenteerde het Rotterdamse gemeentebestuur een overschot van 104 miljoen euro. Registeraccountant drs. Leo Verhoef toont al jarenlang aan dat in de Rotterdamse jaarrekeningen een verkeerd saldo van de baten en de lasten wordt gepresenteerd. Leo Verhoef toonde aan dat het werkelijke overschot in 2004 niet 104 miljoen euro bedroeg, maar 152 miljoen. Leo Verhoef heeft een medestander gekregen in de Rotterdamse Rekenkamer. Dit onafhankelijke controlebureau van de Rotterdamse gemeenteraad zegt in zijn rapport over de kwaliteiten van de jaarrekening dat het voordelig saldo inderdaad de door Leo Verhoef berekende 152 miljoen euro bedraagt. Dit zet de noodzaak van de in 2004 opgelegde aanslagen OZB van 200 miljoen euro in een merkwaardig daglicht. Gemeenteraadslid Joop van Heijgen heeft al aangekondigd een totale teruggave van de hele OZB te zullen bepleiten.

Ook in het persbericht dat het gemeentebestuur deed uitgaan over de jaarrekening 2004, presenteerde het gemeentebestuur een overschot van 104 miljoen, dat nu dus ook volgens de Rotterdamse Rekenkamer in werkelijkheid 152 miljoen bedraagt.In de jaarrekeningen vanaf 1998 presenteerde het gemeentebestuur telkens een klein overschot. In totaal van 115 miljoen euro. In werkelijkheid, zo toonde registeraccountant drs. Leo Verhoef aan, was het overschot 670 miljoen. Een verschil derhalve van circa 550 miljoen euro. Ter iullustratie: in dezelfde periode bedroeg de totale OZB-opbrengst circa 1.250 miljoen euro. De helft was genoeg geweest. Vanwege deze enorme verschillen heeft  Leo Verhoef bij Justitie aangifte gedaan van boekhoudfraude. Hetzelfde deed het Rotterdamse gemeenteraadslid Joop van Heijgen van Rotterdam Transparant. Vanwege deze aangiften heeft het Gerechtshof te 's-Gravenhage het College van B&W inmiddels opgedragen zich te verweren.
Tezamen met de verschillen over de jaren 1998-2003 zijn de verschillen tussen de gepresenteerde en de werkelijke overschotten opgelopen naar circa 600 miljoen euro. Ter illustratie: de boekhoudfraude bij Ahold, waarnaar Justitie inmiddels een onderzoek gestart is, zou circa 900 miljoen bedragen.
De boekhoudfraude bij Rotterdam steekt mager af bij de boekhoudfraude bij
Amsterdam die Leo Verhoef ook al aangetoond heeft. Amsterdam kwam over de jaren 1998-2004 met een overschot van in totaal 67 miljoen euro. In werkelijkheid waren er overschotten van in totaal 2.384 miljoen euro. Een boekhoudfraude van 2.317 miljoen derhalve. Amsterdam had dus met gemak de hele OZB in die jaren van circa 960 miljoen euro kunnen overslaan zonder zelfs maar in de rode cijfers te belanden.
Leo Verhoef heeft ook van de boekhoudfraude bij Amsterdam aangifte gedaan. Zoals ook van de boekhoudfraude bij zo'n 18 andere gemeenten en provincies. In totaal gaat het bij de door hem gedane aangiften om circa 5 miljard euro.


(Vindplaatsen in het rapport "Elke euro telt" d.d. juni 2005 van de Rotterdamse Rekenkamer: pagina 8 en pagina 14)


Meer informatie bij
:
drs. L.W. Verhoef

registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede
tel.: 0343-572055/06-20815670