Dossier: Persberichten
Dossier: Den Haag

Persbericht dd. 31 mei 2005

Gemeente Den Haag hief ten onrechte OZB

Het gemeentebestuur van Den Haag presenteerde in zijn persbericht bij de verschijning van de jaarrekening 2004 een voordelig saldo van 53 miljoen euro. Onderzoek heeft uitgewezen dat in werkelijkheid sprake is van een overschot van 147 miljoen euro. Er zijn blijkbaar uitgaven en vooral veel ontvangsten die de gemeenteraad en de inwoners van Den Haag niet mogen weten. De OZB-opbrengst was 111 miljoen. De hele OZB was dus niet nodig geweest. In de voorgaande jaren was al boekhoudfraude geconstateerd. De verschillen zijn vanaf 1997 opgelopen naar ongeveer 435 miljoen euro. Met medeweten en instemming van de gemeentelijke accountant. Ook bij de andere grote gemeenten doen zich boekhoudfraudes voor van 100-den miljoenen. Bij Amsterdam is de boekhoudfraude opgelopen naar circa 2,3 miljard euro. In antwoorden op schriftelijke vragen van de PvdA gaven ministers Zalm en Remkes ontwijkende antwoorden over deze misstand.

Gemeente Den Haag presenteerde over de jaren 1997-2004 een overschot van in totaal 966 miljoen euro. In werkelijkheid was er een overschot van circa 1.400 miljoen euro. Het verschil bedraagt 434 miljoen euro. Dit was genoeg om enkele jaren geen OZB te heffen.
Gemeente Amsterdam presenteerde over de jaren 1998-2004 een overschot van 67 miljoen euro. In werkelijkheid hield Amsterdam 2.384 miljoen euro over. Het verschil bedraagt 2.317 miljoen euro. De OZB bedroeg in 2004 165 miljoen euro.
Gemeente Rotterdam presenteerde over de jaren 1998-2004 een overschot van 219 miljoen euro. In werkelijkheid was er een overschot van 823 miljoen euro. Er werd dus ruim 600 miljoen euro verzwegen. De Rotterdammers betaalden in 2004 200 miljoen OZB.
Gemeente Utrecht presenteerde over de jaren 1999-2004 een overschot van in totaal 160 miljoen euro. Het werkelijke overschot was 566 miljoen euro. Een verschil van 406 miljoen euro. De OZB-opbrengst bedroeg in 2004 76 miljoen euro.
 
Meer informatie bij:
drs. Leo W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055 / 06-20815670