Dossier: Persberichten
Dossier: Amsterdam

Persbericht dd. 27 mei 2005


Boekhoudfraude Amsterdam opgelopen naar 2,3 miljard euro

De gemeente Amsterdam heeft de jaarrekening over 2004 uitgebracht. Daarin kiest het gemeentebestuur opnieuw voor boekhoudfraude. Het gemeentebestuur presenteert een voordelig saldo van 60 miljoen euro. In werkelijkheid is er een overschot van circa 400 miljoen euro. Er zijn blijkbaar uitgaven en vooral veel ontvangsten die de gemeenteraad en de inwoners van Amsterdam niet mogen weten. Ook in de voorgaande jaren is er boekhoudfraude geconstateerd. De boekhoudfraude is vanaf 1998 opgelopen naar ruim 2,3 miljard euro. Met medeweten en instemming van de gemeentelijke accountant. Ook bij de andere grote gemeenten doen zich boekhoudfraudes voor van 100-den miljoenen. De PvdA heeft onlangs in de Tweede Kamer de ministers Zalm en Remkes om opheldering gevraagd.

De OZB-opbrengst in Amsterdam bedroeg in 2004 165 miljoen euro. Amsterdam had dus met groot gemak de OZB volledig kunnen overslaan.
Inmiddels is in circa twintig gevallen van boekhoudfraude bij gemeenten en provincies aangifte bij Justitie gedaan, waaronder de boekhoudfraude bij Amsterdam. Het gaat in totaal om circa 5 miljard euro. Justitie wenst niet tot strafvervolging over te gaan. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de boekhoudfraude bij Ahold, die wel grondig onderzocht wordt.

Meer informatie bij:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055 / 06-20815670