Dossier: Persberichten

Persbericht dd. 2 mei 2005

Kamervragen van PvdA-leden Douma en Depla over boekhoudfraudes bij gemeenten

Boekhoudfraudes bij gemeenten van vele miljarden

De misstand van enorme boekhoudfraudes bij veel gemeenten heeft inmiddels ook de aandacht getrokken van de PvdA-Tweede-Kamerleden Kris Douma en Staf Depla. Zij hebben hierover schriftelijke vragen gesteld aan de ministers van Financiën en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij vragen de ministers wat dezen ervan vinden dat veel gemeenten jaarlijks grote bedragen aan inkomsten en uitgaven verzwijgen waardoor vaak grote jaarlijkse overschotten onzichtbaar worden gemaakt. Kris Douma en Staf Depla verwijzen in hun vragen aan de ministers naar de activiteiten van registeraccountant Leo Verhoef die al jaren achtereen bezig is aandacht voor deze misstand te krijgen. Zij verwijzen ook naar de gerechtelijke procedures die registeraccountant Leo Verhoef heeft aangespannen tegen accountants, waarbij accountants echter steeds door procedurefouten van de rechters vrijuit gaan. Zij verwijzen ook naar de aangiften die Leo Verhoef bij Justitie deed. Aangiften waar Justitie niets mee wil doen.

Boekhoudfraude komt niet alleen voor in het bedrijfsleven. Boekhoudfraude komt ook voor bij veel gemeenten en provincies. De omvang bedraagt Nederland-breed vele miljarden euro's. Met instemming van accountants. Bij Amsterdam gaat het inmiddels om circa 2 miljard euro. De slachtoffers zijn de belastingbetalers. Zij raakten onnodig vele miljarden euro's kwijt. De boekhoudfraude bij Rotterdam bedraagt circa 550 miljoen, bij Den Haag circa 400 miljoen en bij gemeente Utrecht eveneens circa 400 miljoen euro.
Leo Verhoef deed in 20 gevallen aangifte bij Justitie. Deze 20 gevallen hebben een gezamenlijke omvang van circa vijf miljard euro.

Verdere informatie bij:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede
tel.: 0343-572055/06-20815670