Dossier: Persberichten
Dossier: Amstelveen
Persbericht dd. 8 juli 2004

Gemeentebestuur van Amstelveen kiest weer voor boekhoudfraude

Gemeenten gaan ongehinderd en straffeloos door met enorme boekhoudfraudes

Het gemeentebestuur van Amstelveen heeft de jaarrekening over 2003 uitgebracht. Daarin kiest het gemeentebestuur opnieuw voor boekhoudfraude. De rekening laat een overschot zien van 155 duizend euro. In werkelijkheid is er een batig saldo van circa 34 miljoen euro. Er zijn blijkbaar uitgaven en vooral veel ontvangsten die de gemeenteraad en de inwoners van Amstelveen niet mogen weten. Vandaar vermoedelijk deze boekhoudfraude. Opnieuw, want ook in de jaarrekeningen 2001 en 2002  was sprake van boekhoudfraude. Over 2001 werd een overschot gepresenteerd van 0,1 miljoen euro. In werkelijkheid was er toen een overschot van bijna 30 miljoen euro. Over 2002 werd een overschot gepresenteerd van 2 miljoen euro. In werkelijkheid was er toen een tekort van bijna 8 miljoen euro. Inmiddels is de boekhoudfraude opgelopen naar ruim 50 miljoen euro. Alles met medeweten en instemming van accountant PricewaterhouseCoopers.

Ook andere gemeenten en provincies maken zich schuldig aan boekhoudfraude. Bij Amsterdam is sprake van een enorme boekhoudfraude: over de jaren 1998-2003 circa 2.000 miljoen euro. Rotterdam presenteert over 2003 een overschot van 39 miljoen euro. In werkelijkheid was er een overschot van 155 miljoen euro. De boekhoudfraude bij Rotterdam is daarmee vanaf 1998 opgelopen naar ruim 550 miljoen euro. Bij Den Haag bedraagt de boekhoudfraude over de jaren 1997-2003 circa 400 miljoen euro. Bij Utrecht is de boekhoudfraude vanaf 1999 opgelopen naar circa 400 miljoen euro. Noord-Holland presenteert over 2003 een overschot van 5 miljoen euro. In werkelijkheid was er een overschot van 23 miljoen euro. Daarmee is de boekhoudfraude vanaf 1997 opgelopen naar circa 340 miljoen euro. Zuid-Holland presenteert over 2003 een overschot van 12 miljoen. In werkelijkheid was het overschot 75 miljoen euro. Daarmee is de boekhoudfraude bij Zuid-Holland vanaf 1997 opgelopen naar circa 120 miljoen euro. Bij Gelderland is de boekhoudfraude opgelopen naar circa 310 miljoen euro.
Inmiddels is in circa twintig gevallen van boekhoudfraude bij gemeenten en provincies aangifte bij Justitie gedaan. Het gaat in deze twintig gevallen om circa 5 miljard euro. Justitie wil de aangiften niet in behandeling nemen omdat boekhoudfraude bij de overheid geen incident zou zijn. Verbijsterend.
De pers vindt dit alles te oninteressant om er aandacht aandacht aan te besteden.

Meer informatie bij:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055 / 06-20815670