Dossier: Persberichten
Dossier: gemeente Utrecht
Persbericht dd. 24 juni 2004

Gemeentebestuur Utrecht kiest voor voortzetting boekhoudfraude


Provincies en gemeenten gaan ongehinderd en straffeloos door met boekhoudfraude

GroenLinks vraagt ministers Binnenlandse Zaken en Financiën om opheldering

Het gemeentebestuur van Utrecht heeft de jaarrekening over 2003 uitgebracht. Daarin kiest het gemeentebestuur voor voortzetting van de boekhoudfraude. De rekening laat een overschot zien van 23 miljoen euro. In werkelijkheid is er een overschot van 260 miljoen euro. Er zijn blijkbaar uitgaven en vooral veel ontvangsten die de gemeenteraad en de inwoners van Utrecht niet mogen weten. Vandaar vermoedelijk deze boekhoudfraude. Opnieuw, want ook in de voorgaande jaren is er boekhoudfraude geconstateerd. De boekhoudfraude is inmiddels vanaf 1999 opgelopen naar circa 400 miljoen euro. Met medeweten en instemming van de gemeentelijke accountant. Utrecht is niet de enige gemeente waar zich een enorme boekhoudfraude voordoet. GroenLinks heeft inmiddels in de Tweede Kamer de ministers Zalm en Remkes om opheldering gevraagd.

Ook andere gemeenten en provincies maken zich schuldig aan boekhoudfraude. Noord-Holland presenteert over 2003 een overschot van 5 miljoen euro. In werkelijkheid was er een overschot van 23 miljoen euro. Daarmee is de boekhoudfraude vanaf 1997 opgelopen naar circa 340 miljoen euro. Zuid-Holland presenteert over 2003 een overschot van 12 miljoen. In werkelijkheid was het overschot 75 miljoen euro. Daarmee is de boekhoudfraude bij Zuid-Holland vanaf 1997 opgelopen naar circa 120 miljoen euro. Bij Gelderland is de boekhoudfraude opgelopen naar circa 310 miljoen euro. Ook veel gemeenten maken zich schuldig aan enorme boekhoudfraudes. Rotterdam presenteert over 2003 een overschot van 39 miljoen euro. In werkelijkheid was er een overschot van 155 miljoen euro. De boekhoudfraude bij Rotterdam is daarmee vanaf 1998 opgelopen naar ruim 550 miljoen euro. Ook bij Amsterdam is sprake van een enorme boekhoudfraude. Bij Amsterdam bedraagt de boekhoudfraude over de jaren 1998-2003 circa 2.000 miljoen euro. Bij Den Haag bedraagt de boekhoudfraude over de jaren 1997-2003 circa 400 miljoen euro.Inmiddels is in circa twintig gevallen van boekhoudfraude bij gemeenten en provincies aangifte bij Justitie gedaan. Het gaat in totaal om circa 5 miljard euro.

Meer informatie bij:

drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055 / 06-20815670