Dossier: Persberichten
Dossier: Noord-Holland
Persbericht dd. 24 maart 2004

Nieuwe boekhoudfraude bij provincie Noord-Holland in jaarrekening 2003

Boekhoudfraude toegenomen tot 340 miljoen euro

In de zojuist door provincie Noord-Holland gepresenteerde jaarrekening 2003 is ook boekhoudfraude geconstateerd. Het provinciebestuur presenteert een voordelig saldo van 4 miljoen euro. In werkelijkheid blijkt er een overschot te zijn van 23 miljoen euro. Enkele tientallen miljoenen euro's aan baten en lasten werden zonder dat Provinciale Staten dat in de gaten hebben, buiten de rekening en buiten het saldo gelaten. Er was al boekhoudfraude bij Noord-Holland geconstateerd in de jaarrekeningen vanaf 1997 van circa 320 miljoen euro. De boekhoudfraude is door de nieuwe ontdekking gestegen naar circa 340 miljoen euro. Er was al bij Justitie aangifte gedaan van de boekhoudfraude van 320 miljoen euro. Justitie heeft de zaak in onderzoek tezamen met diverse andere gevallen van boekhoudfraude bij gemeenten en provincies. Landelijk gaat het inmiddels om ettelijke miljarden euro's.

Meer informatie bij:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055 / 06-20815670