Dossier: Persberichten

Persbericht dd. 20 november 2003

Gemeenten verzwijgen tekorten 2004

Veel gemeentebesturen presenteren in deze dagen de begrotingen van hun gemeenten voor 2004. Bijna altijd worden aan gemeenteraden sluitende begrotingen ter goedkeuring voorgelegd, begrotingen met een saldo van 0 euro. In veel gevallen verzwijgen deze gemeentebesturen evenwel grote bedragen aan baten en vooral lasten, waardoor, geheel onzichtbaar, in werkelijkheid sprake is van grote tekorten. Gemeenteraden zien dat niet en keuren volstrekt onwetend begrotingen met grote tekorten goed. Den Haag presenteerde een begroting met een saldo van 0. In werkelijkheid is er een tekort van 45 miljoen euro. Rotterdam presenteerde een begroting met een saldo van 0. In werkelijkheid is er een tekort van 3 miljoen euro. Bij Utrecht is in werkelijkheid een tekort van 2 miljoen euro. Bij Amersfoort is in werkelijkheid een tekort van 22 miljoen euro. Bij Zaanstad is in werkelijkheid een tekort van 20 miljoen euro. In de begroting van Amsterdam is een onbekend bedrag aan baten en lasten verzwegen.

Meer informatie bij:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055 / 06-20815670