Dossier: Persberichten
Dossier: Oss
Persbericht dd. 7 oktober 2003

Boekhoudfraude gemeente Oss opgelopen naar 33 miljoen euro


Bij gemeente Oss is ook boekhoudfraude in de jaarrekening 2002 geconstateerd.De exploitatierekening 2002 van Oss sluit met een voordelig saldo van 2,7 miljoen euro. In werkelijkheid was het 4,6 miljoen euro. Er werden tientallen miljoenen euro's aan ontvangsten en uitgaven buiten de rekening gelaten. De boekhoudfraude is geconstateerd door registeraccountant drs. L(Leo) W. Verhoef uit Wijk bij Duurstede. Al eerder had hij tekortkomingen in de jaarrekening 2001 van Oss geconstateerd. Over 2001 publiceerde het gemeentebestuur een overschot van 4,3 miljoen euro. In werkelijkheid was er 35,8 miljoen over. Daarmee is de boekhoudfraude opgelopen naar inmiddels ruim 33 miljoen euro. De gemeenteraad weigerde tot op heden elke maatregel en elk nader onderzoek.

Leo Verhoef heeft ook boekhoudfraude geconstateerd bij zo'n 75 andere gemeenten en provincies. In een aantal gevallen heeft hij bij Justitie aangifte gedaan, zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht en de provincies Noord- Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. De boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam is in de afgelopen jaren al opgelopen naar ruim 2 miljard euro. De boekhoudfraude bij Den Haag en Rotterdam bedraagt ruim 400 miljoen euro. De boekhoudfraude bij provincie Gelderland bedraagt circa 350 miljoen euro.
Leo Verhoef heeft ook circa 15 accountants aangeklaagd bij de Raad van Tucht voor Accountants. In alle gevallen werd de boekhoudfraude door de Raad van Tucht erkend.

Nadere informatie bij
:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055 / 06-20815670