Dossier: Persberichten
Dossier: Tiel
Persbericht dd. 1 oktober 2003

Boekhoudfraude gemeente Tiel 10 miljoen euro

Bij gemeente Tiel is ook boekhoudfraude in de jaarrekening 2002 geconstateerd. De exploitatierekening 2002 van Tiel sluit met een voordelig saldo van 0,3 miljoen euro. In werkelijkheid was er een tekort van bijna 10 miljoen euro. Er werden tientallen miljoenen euro's aan ontvangsten en vooral uitgaven buiten de rekening gelaten. De boekhoudfraude is geconstateerd door registeraccountant drs. L(Leo) W. Verhoef uit Wijk bij Duurstede. Al eerder had hij tekortkomingen in de jaarrekeningen 2000 en 2001 van Tiel geconstateerd. Over 2000 publiceerde het gemeentebestuur een overschot van 1 miljoen euro. In werkelijkheid was er ruim 22 miljoen over. Over 2001 publiceerde het gemeentebestuur een overschot van 2 miljoen euro. In werkelijkheid was er 8 miljoen over. De jaarrekeningen waren goedgekeurd door het accountantskantoor PricewaterhouseCoopers. De gemeenteraad weigerde tot op heden elke maatregel en elk nader onderzoek.

Leo Verhoef heeft ook boekhoudfraude geconstateerd bij zo'n 75 andere gemeenten en provincies. In een aantal gevallen heeft hij bij Justitie aangifte gedaan, zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht en de provincies Noord- Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. De boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam is in de afgelopen jaren al opgelopen naar ruim 2 miljard euro. De boekhoudfraude bij Den Haag en Rotterdam bedraagt ruim 400 miljoen euro. De boekhoudfraude bij provincie Gelderland bedraagt circa 350 miljoen euro.
Leo Verhoef heeft ook circa 15 accountants aangeklaagd bij de Raad van Tucht voor Accountants. In alle gevallen werd de boekhoudfraude door de Raad van Tucht erkend.

Nadere informatie bij
:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel 0343-572055 / 06-20815670